شماره مطلب : 1668
زمان انتشار : 93/3/11 - 19:58 2014/6/1
با صدايي رسا به اين هوچي گرها مي گويم كه تمام تيترهايتان برايم پشيزي ارزش ندارد تا رفتن يا نرفتن به مأموريت کاری مجلس را بر اساس آن تنظيم كنم. اگر تكليف اداري ام باشد حتما به سفر جام جهاني خواهم رفت و علی رغم تصویب این سفر در کمیته سفرهای خارجی هیأت رئیسه اگر تكليفم اين نباشد، در ايران مي مانم تا در كنار دوستان ديگر به دعوت هاي متعدد براي برگزاري همايش هاي مردمي "ما دلواپسيم" در استان هاي مختلف پاسخ مثبت بدهم و تلاش كنيم تا تيم مذاكره كننده ديپلماسي كشور در ادامه مسير مذاكرات، سر بلند بيرون بيايد و مانند توافقنامه ژنو 28 گل نخورد.
پاسخ رسايي به هوچي گري برخي رسانه ها درباره سفر جام جهاني

سفری بزرگ نمايي شد تا سفرهاي دیگری ديده نشود!

با صدايي رسا به اين هوچي گرها مي گويم كه تمام تيترهايتان برايم پشيزي ارزش ندارد تا رفتن يا نرفتن به مأموريت کاری مجلس را بر اساس آن تنظيم كنم. اگر تكليف اداري ام باشد حتما به سفر جام جهاني خواهم رفت و علی رغم تصویب این سفر در کمیته سفرهای خارجی هیأت رئیسه اگر تكليفم اين نباشد، در ايران مي مانم تا در كنار دوستان ديگر به دعوت هاي متعدد براي برگزاري همايش هاي مردمي "ما دلواپسيم" در استان هاي مختلف پاسخ مثبت بدهم و تلاش كنيم تا تيم مذاكره كننده ديپلماسي كشور در ادامه مسير مذاكرات، سر بلند بيرون بيايد و مانند توافقنامه ژنو 28 گل نخورد.

در طول چند روز گذشته موضوع سفرم به جام جهانی از طرف مجلس به عنوان مسئول پرونده فساد در فوتبال، دستمایه تخریب هماهنگ چند سایت علیه بنده شده است. فعلا بنا ندارم نفیا و اثباتا درباره اصل سفر سخنی بگویم تا زمانش برسد كه چند روز آينده است. آن روز در خصوص پشت پرده این همه دست و پا زدن براي تخريب اين طلبه كوچك خواهم نوشت.

هر چند رئیس کمیسیون اصل 90 در مصاحبه اي به صراحت اعلام کرد که "این سفر با نظر و اصرار کمیسیون اصل 90 و بعد از تصویب در کمیته سفرهای هیأت رئیسه مجلس بوده است و رسایی نه تنها اصراری بر انجام این سفر نداشته بلکه از پذیرش آن اکراه داشته است" (اينجا) و اين اكراه حتي تا همين الان هم ادامه دارد.

با اين همه، سيل تخريب ها و توهين ها هم چنان ادامه دارد و من بنا بر اصرار برخي دلسوزان در پاسخ به اين دلواپسان بيت المال فقط به يك مورد مي پردازم تا جماعتي كه از سفرم دلنگرانند را از دلواپسي بيرون بياورم. تأكيد مي كنم كه اصل توضيحات را طي چند روز آينده بعد از قطعي شدن سفر اعلام خواهم كرد.

در طول اين چند روز محور تخريب يك سايت بدنام سياسي و ديگر رسانه هاي همسو با آن، اين است كه رسايي با چه توجيهي مي خواهد به سفر برود. ارتباط رسايي با اين سفر چيست؟ چرا بايد از پول بيت المال براي اين سفر خرج شود؟ آيا براي رسيدگي به فساد در فوتبال حتما بايد به جام جهاني رفت؟ 

همانطور كه رئيس كميسيون اصل 90 در مصاحبه خود گفته، اين سفر نه به اصرار بنده و نه حتي به درخواست بنده بلكه اصل سفر با توجه به موضوعات مطرح در پرونده و سوابق و لواحق آن به تصميم كميسيون و اصرار رئيس آن بوده. علاوه بر اين، كميته هيأت رئيسه براي بررسي سفرهاي خارجي نمايندگان، استدلال هاي كميسيون را پذيرفته و با آن موافقت كرده است و بنا بر نظر آنها مناسبترين فرد براي اين سفر، مسئول پرونده اي است كه چندماه است بابت آن، بيش از 40 تن از فعالان اين ورزش را در جلسات متعدد به كميسيون اصل 90 دعوت كرده و با حضور كارشناسان پرونده، به بررسي موضوع پرداخته است.

حال سئوال اين است كه اگر اين سفر از نظر اين رسانه هاي هوچي گر غير ضروري است طبعا پيكان تهاجم آنها - اگر تهاجم به حقي باشد كه نيست - بايد در درجه اول متوجه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ که آن را درخواست کرده و سپس كميته بررسي سفرهاي خارجي نمايندگان در هیأت رئیسه مجلس باشد که آن را تصویب کرده، نه نماینده ای که از حدود پنج ماه قبل، مسئول رسيدگي به يكي از پرونده هاي پرحاشيه شده و امروز به دليل اشرافش به اين پرونده به عنوان وظیفه اداری و سازمانی از طرف این آقایان مأمور به انجام آن شده و البته هنوز هم از انجام آن اکراه دارد!

اما چرا این سایت های به ظاهر دلسوز بیت المال حاضر به پیگیری این سئوال از كميته بررسي سفرهاي خارجي نمايندگان در هيأت رئيسه نيستند؟ واقعا اگر این سفر تا این اندازه بی ربط و بی فایده است و هیچ استدلالی پشت آن نبوده و این رسانه ها از روی دلسوزی پیگیر موضوعند، چرا اين هیأت با آن موافقت كرده است؟

همين الان كه شما اين يادداشت را مي خوانيد، بيش از 40 تن از نمايندگان مجلس از كميسيون هاي مختلف در سفر خارجي بسر مي برند. برخي از اين سفرها در قالب گروه هاي دوستي پارلماني، برخي در قالب هيأت هاي ديپلماتيك و برخي براي شركت در سمينارهاي بين المللي و منطقه اي است. اين نوع سفرها اختصاص به مجلس ندارد بلكه وزراي دولت، معاونين وزرا و حتي كارشناسان وزارتخانه هاي مختلف نيز چنين سفرهايي را انجام مي دهند، اما نه تنها سفر متعدد يك نماينده يا ديگر سفرها به اين اندازه برجسته نمي شود ولي سفر رسمي و قانوني بنده تا اين اندازه بزرگ نمايي مي شود.

وقتي به شكل غير طبيعي به اين موضوع پرداخته مي شود، مردم در اصل نيت اين افراد و رسانه ها شك مي كنند و سئوال مي كنند كه چرا در موارد ديگر اين حساسيت به خرج داده نمي شود. پاسخ اين هتاكان در برابر اين سئوالات چيست؟

اصلا قصد قضاوت در باره اين سفرها را ندارم چون از دلايل آنها آگاه نيستم اما قطعا سفر يك نماينده با عنوان نظارتي به جام جهاني با اين حجم فعل و انفعال و حضور ايرانيان و ... اگر فوائدش از اين سفرها بيشتر نباشد، كمتر نيست تا چه برسد به همراهي چند نماينده با رئيس جمهور و رئيس مجلس به كشورهاي ديگر كه امري متداول است.

حضور نمايندگان در قالب چنين هيأت هايي علاوه بر بعد ديپلماتيك آن، كاركرد نظارتي هم دارد كه در تمام دوره ها از ابتدا تا امروز و در آينده خواهد بود. حتي حضور برخي از نمايندگان مجلس و دولت در بازي هاي جام جهاني دوره هاي قبلي هم مسبوق به سابقه بوده اما چرا در خصوص اين سفر و همراهي بنده تا اين اندازه جوسازي رسانه اي آن هم توسط چند روزنامه و سايت خبري مي شود، نكته اي است كه طي چند روز آينده به آن اشاره خواهم كرد.

 

و اما مصاحبه خواهر زاده آقای خاتمي!

يكي از سايت هاي بدنام سياسي كه به تعبير مدير كل تشريفات مجلس، نامه اين اداره كل را دزديده و با انتشار آن جوسازي كرده، در مصاحبه با خواهرزاده سيد محمد خاتمي و نماينده اردكان به نقل از تابش مطالبي را نقل كرده كه تصوير آن در ذيل می آید:

 

اين سايت از دفتر چه كسي خط مي گيرد و چه نسبتي با دولت يازدهم دارد؟

 

هر چند چنين ادبيات سخيفي شايسته كسي كه خود را نماينده مردم مؤدب و فهيم اردكان مي داند نيست اما از سايت هايي كه با ظاهري دلسوزانه دلواپس هزينه بيت المال شده اند، چند سئوال مي پرسم كه براي قضاوت افكار عمومي به آن پاسخ دهند.

آقاي تابش در مصاحبه با این سایت بدنام با تمسخر می گوید که "حتما رسایی می خواهد به عنوان خبرنگار هفته نامه ۹دی به این سفر برود ولی اگر از طرف مجلس برود، حتما حق مأموریت هم خواهد گرفت."

باید از آقای تابش پرسید آیا ایشان نیز سفرهای پنهانی مکرر خود با دولت مردان که بدون نظر كميته سفرهاي خارجي نمايندگان و تنها با نظر مساعد دولت صورت می گیرد را با همین انگیزه انجام می دهد؟ بد نیست آقای تابش درباره سفر حدود ۱۰ روزه خود که دو ماه قبل به همراه یکی از وزرای دولت یازدهم به آمریکا صورت گرفته، توضیح دهد؟ چرا هیچ اثری از این سفر در اداره تشریفات مجلس به ثبت نرسیده و برای مسئولان تشریفات مجلس علامت سئوال شده؟

راستی آقای تابش! در زمان برگشت از آمریکا ، توقف چند روزه شما و وزیر محترم، در آلمان آن هم فقط با نیت گشت و گذار، به منظور اضافه شدن حق مأموریت های دولتی بوده است؟ حتما آقای تابش خود را به تجاهل می زند که کدام سفر؟ شاید با دیدن این تصاویر گشت و گذار در 60 کلیومتری فرانکفورت و در کنار رود "راین" به حافظه آقاي تابش و رسانه هاي هوچي گري كه اين چند روز براي تخريب اين طلبه كوچك خود را به آب و اتش زدند، كمك كند:

چرا رسانه هاي هوچي گري كه دو روز است سفر تيم ملي را تحت الشعاع سفر يك عضو كميسيون اصل نود قرار داده اند، بررسي نمي كنند كه حضور برخي از نمايندگان در آمريكا و آلمان بر چه اساسي و با بودجه چه نهادي و به چه دليل بوده است؟

 

تصاویر مربوط به آمریکا و ملاقات های صورت گرفته در آن قبله آمال را حضورا تقدیم می کنم.

در بخشي از اين مصاحبه كه براي مذمت سفر رسمي بنده كه با تاييد كميته قانوني مجلس صورت گرفته، آقاي تابش به عنوان نايب رئيس فراكسيون ورزش (!) از لابي اين فراكسيون با وزارت ورزش و فدارسيون فوتبال سخن مي گويد و خبر مي دهد كه قرار است چند تن از نمايندگان با بودجه وزارت ورزش و فدارسيون فوتبال به اين سفر بروند. وي تأكيد مي كند كه نام رسايي از جمله اين نمايندگان نيست!

آقاي تابش! روز اولي كه موضوع اعزام بنده به جام جهاني بر اساس وظيفه نظارتي مجلس مطرح شد، شرط كردم كه اين سفر در صورتي فايده دارد كه با هزينه مجلس باشد تا وظيفه نظارتي نمايندگي تحت تأثير رانت سفر قرار نگيرد. حال شما پاسخ دهيد كه بر چه اساسي به اين سفرها مي رويد؟ تعداد سفرهايي كه در قالب همراهي با وزرا يا به اسم فراكسيون ورزش يا در قالب رئيس فدارسيون سواركاري رفته ايد چه تعداد بوده است؟

همه می دانند که فراکسیون ها هیچ رسمیتی در درون ساختار مجلس ندارند. به جرأت می توان گفت که 8۰ درصد فراکسیون ها با تلاش وزارت خانه ها و سازمان های دولتی شکل می گیرند تا در بزنگاه ها مانند بررسی بودجه و طرح ها و لوایح مرتبط از ظرفیت نمایندگان به نفع خود استفاده کنند و در مواردي نيز يك فراكسيون راه اندازي مي شود تا در بزنگاه بتواند در قالب تعامل با يك نهاد از آن امتياز بگيرد.

به جز چند فراكسيون سياسي كه بر اساس مباني فكري و سياسي شكل مي گيرند به جرأت مي توان گفت كه 80 درصد فراكسيون ها در حد يك هيأت رئيسه باقي مي مانند. هيأت رئيسه اين فراكسيون هاي به ظاهر موجه و مملو از نماينده نيز با استفاده از ظرفيتي كه ادعا مي كنند در اختيار دارند، در طرح ها و لوايح وارد لابي با وزارت خانه ها مي شوند و محصول تشكيل فراكسيون را كه گرفتن امتياز است به دست مي آورند.

يكي از مهمترين منافع اين فراكسيون ها بويژه برخي از اين فراكسيون ها حضور هيأت رئيسه آنها در سفرهاي خارجي با هزينه دولت است که آقای تابش به خوبي به آن اشاره کرده است.

سئوال این است که آیا سفر رسمی یک نماینده که با تصویب و نظر مجلس صورت می گیرد، شایسته فحاشی های سیاسی این جماعت است یا سفری که آقای تابش در قالب لابي با وزارت ورزش و فدارسيون فوتبال به دنبال آن است و به آن اشاره مي كند؟

 

كدام تصوير براي تابش تا اين اندازه اهميت دارد كه "دلواپس" آن شده است

 

آیا کمیسیون هاي تخصصي مجلس كه در آيين نامه داخلي براي آنها ساز و كار خاصي پيش بيني شده و بايد پاسخگوي رفتارها و تصميمات خود باشند، اصالت دارد يا فراكسيون هايي كه غالبا در روزهاي اول شروع به كار مجلس تشكيل مي شوند و بعد از انتخاب هيأت رئيسه آن معمولا افول مي كنند؟

راستي چرا هيچ يك از رسانه هاي دلواپس از آقاي تابش و چند نماينده ديگر همراه وي نمي پرسند كه با بودجه چه نهادي و بر اساس چه ضرورتي و با موافقت كدام نهاد تصميم گير درون هيأت رئيسه قرار است در بازي هاي جام جهاني حضور يابند؟

چند روز قبل در خصوص موضوعات مطرح در پرونده فساد در فوتبال و برخي حواشي غير فوتبالي مطرح در جام جهاني با يكي از مسئولان عالي وزارت ورزش - عمدا ننوشتم كدام مسئول - جلسه اي داشتم. در خلال بحث از فشارهايي كه برخي از اعضاي فراكسيون ورزش براي حضور در جام جهاني مي آورند خبر داد و گفت كه يكي از اين آقايان فراكسيون خبر داده كه برخي از نمايندگان عضو فراكسيون تهديد كرده اند كه اگر برخي از اعضاي فراكسيون ورزش را براي جام جهاني اعزام نكنند، از طريق سئوال و حتي استيضاح وزير ورزش و جوانان را در فشار خواهند گذاشت! اين كه چه عضوي از فراكسيون ورزش مسئوليت انتقال اين پيغام را به وزارت ورزش داشته مهم نيست، مهم اين است كه اين موضوع حتي در كميسيون فرهنگي مجلس هم طرح شده و البته كميسون فرهنگي به حق تأكيد كرده است كه وزارت ورزش نبايد تحت تأثير اين فشارها قرار بگيرد.

آيا تهديد يك وزارت خانه براي قرار گرفتن در ليست سفر، موضوع قابل پيگيري براي رسانه ها نيست؟ پس چرا ساكتند؟ شايد گفته شود كه اين چند نفر قرار است با هزينه اسپانسر و حامي مالي اي كه قرار است هنرپيشه ها را ببرد،‌اعزام مي شوند. اين ديگر عذر بدتر از گناه است و حتما هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بايد آن را بررسي كند. راستي چرا اين رسانه هاي هوچي گر در همان مصاحبه اي كه فحاشي به بنده را منتشر كردند، اين سئوالات را از تابش نكردند؟ آيا جيب آقايان باز است كه دهانشان بسته و قلمشان شكسته شده؟

اما در این که تخریب هایی از این دست،(اینجا) محصول روشنگری های هفته نامه ۹ دی و فریاد های درون مجلس و اصرار بر محاکمه شاه کلید فتنه و کودتای ۸۸ يعني مهدي هاشمي و بررسي دقيق پرونده فساد در فوتبال و كوتاه كردن دم آنهايي است كه به اسم اين ورزش كاسبي مي كردند، نه تنها تردید ندارم بلكه شواهد و نشانه هايي هم دارم و ضمن شنيدن دغدغه هاي دلسوزانه با صدايي رسا به اين هوچي گرها مي گويم كه تمام تيترهايتان برايم پشيزي ارزش ندارد تا رفتن يا نرفتن به مأموريت مجلس را بر اساس آن تنظيم كنم.

اگر تكليف اداري ام باشد حتما به سفر جام جهاني خواهم رفت و اگر تكليفم اين نباشد، در ايران مي مانم تا در كنار دوستان ديگر به دعوت هاي متعدد براي برگزاري همايش هاي مردمي "ما دلواپسيم" در استان هاي مختلف پاسخ مثبت بدهم و تلاش كنيم تا تيم مذاكره كننده ديپلماسي كشور در ادامه مسير مذاكرات، سر بلند بيرون بيايد و مانند توافقنامه ژنو 28 گل نخورد.

به پايان آمد اين دفتر      حكايت همچنان باقي است

دیدگاه ها

يك خبرنگار
واقعا از اين فضاسازي رسانه اي معلوم بود كه قصه چيه . طرف خودش تو مصاحبه ميگه ما داريم لابي مي كنيم وزارت ورزش ما را ببره سفر جام جهاني بعد گير داده به سفر رسمي و با مصوبه رسايي
شهاب
اقای رسایی همه اینها که گفتید درست ولی باز سئوال اصلی مردم را پاسخ دهید حضور شما در برزیل جه گرهی از کار باز میکند!! در این متنی که شما نوشتید فقط ما متوجه این شدیم که شما گفتید اقایان خودشان به سفر میروند من هم میخواهم بروم لطفا سئوال اصلی را پاسخ دهید!!
ناشناس
شما لطف کن و متن را کامل و بدون نظر منفی بخوان. ایشان توضیح داده که حتی درخواست رفتن هم نداده است. ضمن اینکه اگر حتی مجوز رفتن بدهند اما او وظیفه و لازم نداند نخواهد رفت. چرا بدون توجه کافی درباره دیگران قضاوت میکنی؟
ناشناس
چند روز قبل در سایت ها خواندم که ستاد جنگ روانی جریان اعتدال و اصلاحات برنامه ریزی کرده برای تخریب شش نماینده که یکی از اصلی ترین این نماینده ها حمید رسایی بوده و این تخریبها در همان راستاست / همه باید اطلاع رسانی کنیم تا این خط خنثی بشه
ناشناس
دقت کنید در گوگل و تی نیوز که سایت های سچ هستند اخبار علیه رسایی به وفور نشان داده میشه ولی این یادداشت کمتر نشان داده میشه؟ سایت هایی هم که این چند روز تخریب کرده اند حاضر نشدند کتن کامل یادداشت رسایی را بگذارند / حاجی دستت درد نکنه
منبع آگاه در روابط عمومی م
نامه مجلس از درون مجلس به بیرون درز کرده آقای ک در مجلس که تحت فرمان فردی به نام ف ص است با سایت انتخاب تماس گرفته ولی انتخاب در ابتدا قبول نکرده بعد با پسر شیخ قدرت ع تماس گرفته شده اون هم اول این نامه تشریفات مجلس را روی فیس بوکش گذاشته بعد از آن سایت انتخاب حاضر به انتشار این نامه شده البته در قبال دریافت فلوس
عالیش
با سلام و عرض ادب، آقای رسایی اگر واقعا شما به خاطر مردم و خدا می خواهید به این سفر بروید که همگان حتی خودتان نیز می دانید گره ای از مشکلات مردم و فوتبال باز نخواهد کرد از این سفر کناره گیری کنید و اگر میل دنیوی و شخصی شما در این سفر باشد باید خود پاسخگوی خدا باشید و بدانید که این حق الناس است و مردم نخواهند بخشید.
جعفري
كار تابش و دوستانش كه ميخواند با فشار و تهديد برن سفر خيلي بده ولي شما هم ملاحظه كنت اگر اين سفر فايده داشت برو و الا نرويد بهتر است
علی
جالبه که رسایی تا الان هم نگفته که میخواد بره سفر این همه تخریبش می کنن! بنده خدا نوشته که من هنوزم جواب مثبت ندادم به این سفر
ناشناس
واقعا كه آدم از كار اين جماعت ميمونه اينقدر فضاسازي كرده بودند كه من فكر كردم اين آقاي رسايي داره با فشار و لابي خودش تحميل ميكنه بره سفر برزيل تو نگو آقايون خودشون بله .....
ناشناس
ميخواي بري عشق و حال با پول بيت المال خجالت بكش رسايي .خداكنه اين مجلس بعدي را اصلاح طلبها بگيرن ما از دست شما راحت شيم و شاهد اين طور مفاسد شماها نباشيم
ناشناس
پس چرا اداره كل روابط عمومي مجلس و اداره تشريفات مجلس ساكتند؟ تا يك كلمه درباره لاريجاني يكي ميگه اينا مسابقه ميدن موضع گيري كنند. خب همه نماينده مجلسند
طه
مهمترین هدف این آقایان برای رفتن به برزیل خنثی کردن نتایج سفر آقای رسایی است. میخواهند تعدادی از نمایندگان معامله گر را با خود به برزیل ببرند که اگر بعد از سفر آقای رسایی ادعایی کرد که به ضرر فدراسیون یا وزارت ورزش بود بتوانند از اظهارات این نمایندگان برای خنثی کردن گزارش سفر استفاده کنند.
وارنایی
دم شما گرم. عجب پاسخی. مردم دیگر به این ها اعتمادی ندارند مردم وقتی از دکه های روزنامه فروشی رد می شوند روزنامه های زنجیره ای و پرتعداد جماعت دشمن دوست را می بینند و خود قضاوت می کنند که چه کسی دلواپس منافع نظام است و چه کسی دلواپس منافع دشمنان...
سید مهدی
برادر بزرگوارجناب رسایی از معدود انقلابیون ارزش مدار مجلس است که به بهانه سفر به برزیل تلاش دارد تا سفرهای بی منطق راکه در پس آن غارت بیت المال نهفته است اکنون افشا کند و به یقین به این سفر کذایی که خود از آن اکراه دارد براساس اتقو فی مواضع التهم نخواهد رفت تا همچون همیشه دشمنانش را که همان دشمنان انقلاب اسلامی هستند رو سیاه کند جناب رسایی به این سفر نرفتنتان بیش از آن که دشمنانتان را خوشحال کند دوستانتان را خوشحال خواهد کرد هر چند دشمنانشما هم با رفتن وهم با نرفتنتان به خزعبلات بافی خود ادامه خواهند داد
سامان
اگر یک نماینده بخواهد به استدلال شما عمل کند باید توی خانه اش بنشیند و هیچ کاری نکند چون اساسا این فضا سازی ها برای این است که آدم های فعال را منفعل کنند / ما چرا باید باور کنیم
علی
هرآدم غاقلی باید برای هر کاری هزینه و فایده کند لذا برخی فضا یازیها هزینه آور میتواند باشد البته بعید میدانم شما دویستدار آفای رسایی باشید البته اگر جنین است امسدوارم از نوع دوستی خاله خرسه نباشد
ناشناس
من هم می گویم خود را در مواضع تهمت قرار ندهید فوتبال مثل یک حوض لجن می ماند که هر کس با آن سر و کار داشته باشد ناچار حداقل تا کمی آلوده می شود. ما نگرانیم و همینطور دلواپس، ما برای حضور شما در مجلس خون دل ها خورده ایم . از عاقبت سردار رویانیان عبرت بگیرید، هیبت ایشان در نیروی انتظامی کجا و فضاحت و ذلت ایشان در فوتبال کجا؟
حسین
سلام خوب هستین اقای رسایی من که از سفر رفتن شما یا سایر اقایان ناراحتی ندارم اما طرز برخورد شما با اشخاص را درست نمی دانم اینکه شما به عنوان نماینده مردم فقط از خودتان دفاع کنید خوب است اما ای کاش حمله نکنید این کار شما من را یاد یکشنبه سیاه مجلس انداخت مردم از این قبیل کار ها ناراحت می شوند به شخص اقای رسایی یا اقای تابش بد بین نمی شوند به نظام و حکومت اسلامی بد بین می شوند. وظیفه است بروید خوب بروید هرکس هم حرف زد گوش ندهید به خدا بسپارید.شما که روحانی و طلبه هستین باید اخلاق را در رجه اول حفظ کنید... اگر شما حفظ نکنید وای به حال سایرین ؟؟؟؟؟ اما در اخر که بحث دلواپسین پرونده هسته ای را اورده اید واقعا متاسفم.در بحث هسته ای شما نماینده مردم هستین ایا باید مسائل کارشناسی را به احاد جامعه کشاند ؟؟؟؟ یا جو راه انداخت ؟؟؟؟ مسائل این چنینی جایش در مجلس است و بس شما نگران توافق هسین بسیار خوب مشکلی نیست سایر نمایندگان که انسان های خوبی هستند و فهیم هستند انها هم نگرانند دیگر، استدلال کنید و تیم و دولت را ملزم کنید که در چارچوبی خاص حرکت کند و از خطوط قرمز تجاوز نکند. این که کاری ندارد برای نمایندگان مجلس اما این حرکت دلواپسین مردم را نسبت به خیلی مسائل بد بین می کند ......(باور کنید ضررش بیشتر از سودش است) به امید روزی که منافع ملی را بر منافع حزبی و شخصی ترجیح دهیم و به قول شما بجای هوچی گری به واقعیت نگاری بپردازیم به امید سربلندی و عزت ایران اسلامی
سامانی
برارد حسین عزیز چرا نمی بینید که یک هفته است که به شکل ناجئانمردانه ای دارن این بنده خدا را تخریب مب کنند بعد شما اومدی میگی که رساییی را وقتی میزنن داد هم نزته ؟ واقعا چه استدلال عجیبی این کار مشروع ترین کاری بو.د که می تونست بکنه
حسین
سلام اقا یا خانوم سامانی من گفتم از خودتون دفاع کنید همین مقدار که توضیح داده شده است که ایشان سفر را برای چه می روند کفایت می کند.نه اینکه ایشان هم مقابل به مثل کنند.اینجور کارها به نفع نظام اسلامی نیست به نفع کشور نیست.مردم را نسبت به شخص بدبین نمی کند بلکه به حکومت اسلامی بدبین می کند. یک حدیث هست که می فرمایند من کان لله کان الله له . یکشنبه مجلس از یاد کسی نرفته انجا هم دفاع به حق بود اما ارامش نیاز کشور است گرفتن مسئولیت سیاسی یعنی همین یعنی که ابرویت را هم برای اسلام و مردم مسلمان بگذاری.از خودت بخاطر اسلام و مردم بگذری.از خودت دفاع کن اما اشوب نکن. انشالله که خداوند ما را در مسیر درست و اعتدال و عدالت قرار داده و از ان خارج نکند.
ناشناس
در مورد توافقنامه ژنو ، مردم نباید بدونن تو این کشور چی می گذره؟ امثال آقای رسایی جور کم کاری صدا وسیما رو میکشن . دولت راستگویان ! هم که هی دروغ تحویل مردم می ده.
ناشناس
آقای رسایی لعنت به تو وهم فکرانت شما بی صفتان کاسب تحریم شما مکنده ازخون مردم شما سواربرموج بدبختی وفقرمردم کاش به درسهای حوزوی که خوانده بودی قدری اعتقاد داشتی کاش به نمازی که نمیدانم میخوانی یا نمیخوانی قدری اعتقاد داشتی تا بدانی اگرروزی لااقل درپیشگاه ملت ایران پاسخگوی خیانت ها جنایت ها ودست درازی هایت به مال و جان مردم نبودی روزی دیگر درپیشگاه عدل الهی پاسخگو خواهی بود ای کاسب تحریم
داود
اینکه شما برید سفر یا نه ، یا اینکه دیگران بروند با چه هزینه ایی ، از کدوم منبع و غیره یک موضوع کاملا سیاسی و دم دستی است . ولی متاسفانه این موارد خرد و بی اهمیت را به مذاکرات هسته ایی ربط داده اید که در آن بالاترین مقام نظام درگیر آن است . خود قضاوت کنید که آیا گفته های شما از روی هوای نفس است یا از صدق عمل
نام شما
آقای رسایی ازاین خباثت ها زیاد است.ولی دورانش تمام شده که عده ای اراذل را در خیابان راه بیندازند وبگویند بهشتی طالقانی را تو کشتی.مردم فتنه گران وقاتلان را در فتنه 88 بطور کامل شناختند.یکی از آنها نویسنده نامه سرگشاده بدون سلام به مقام معظم رهبری
بنده خدا
بادرود یکی از روش های تخریبی سیاسی، در هنگام تهیه گزارش ها، زدن و کوبیدن مسئول گزارش کننده، از طرف کسانی است که می ترسند نامشان در گزارش باشد! که پس از انتشار گزارش بگویند نویسنده گزارش خودش چنین است و چنان و مسئله را سیاسی کرده و خود در سپر حامیان سیاسی پنهان کنند، یا بگویند علت آمدن نام آنها در گزارش انتقاد شان از تهیه کننده گزارش بوده یا حتی انتقام به خاطر افشاگری های آنها! و داستان مظلوم نمایی.
ناشناس
من اگرچه از لخاظ سیاسی در خط شما هستم اما با شخص شما خیلی هم همدل و همراه نیستم و به شما رای ندادم. اما وقتی این مزخرفات را علیه شما می شنیدم ناراحت می شدم. دمتان گرم که خوب پاسخی دادید یک موی شما( که البته بسیار به شما نقد دارم) می ارزذ به صدتا تابش و اعوان و انصار
رضا
اقاي رسايي اين متن نشان مي دهد كه بدجوري تو جمع دوستانت هم ضايع شدي. فرق سفر شما با خواهرزاده آقاي خاتمي اين است كه تو براي تفريح مي روي و خواهرزاده آقاي خاتمي براي كار و يك قدم مثبت براي اين مملكت به سفر مي رود.
ناشناس
بسه دیگه دروغ... کدوم نظارت بر فساد جنابعالی خودت مظهر کامل فسادی .....مردم رو چی فرض کردی میخوای بری عشق و حال ....... فکر کردی ما برای این چرندیاتی که می نویسی پشیزی ارزش قائل هستیم کذاب ....
علی
آیا انتقاد نا بحق یک نفر (مثلا تابش) از نظر شرعی و دینی که شما ادعای آن را دارید، مجوز به شما می دهد با افشای عکسهای شخصی او آبرویش را ببرید؟ آیا شما واقعا روحانی آن دینی هستید که می گوید حرمت مومن از حرمت کعبه بالاتر اس؟؟
ناشناس
یعنی این عکسها آبرو ریزی است ؟ مگه تابش دراه چه کار میکنه؟ رسایی فقط از تابش که با اون مصاحبه توهین آمیزش فکر کرده تخم دوزرده کرده پرسید که خودت کجا بودی
حامد
جناب آقای رسایی باسلام به نظرم شما و جناب آقایان باهنر ابوترابی تابش و همه نمایندگان محترم دیگر شخصیت حقوقی خودتان را دارید نمی دانم چرا موقع انتقاد یا پاسخ به انتقاد که میشود بلافاصله پای سید محمد خاتمی را به نوشته خود باز میکنید مثلا خوب است وقتی داریم از آقای باهنر انتقاد میکنیم مدام بگوییم برادرشهید باهنر؟ یا ایضا بگوییم برادر مرحوم ابوترابی؟

صفحات

اضافه کردن دیدگاه جدید