شماره مطلب : 117
زمان انتشار : 92/8/12 - 10:16 2013/11/3

سابقه سوء عبدی، مواضع او را بی اعتبار کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاددانان مخالف دولت به این دلیل که نمی توانند برای رد طرح تحول اقتصادی دولت ، منطق علمی ارائه کنند با کمک "شعبان بی مخ" های سیاسی علیه آن جریان سازی می کنند.
حمید رسایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: تا کنون هیچ یک از کارشناسان علوم اقتصادی درباره طرح تحول اقتصادی موضع مخالف نداشته اند، فقط برخی از آنان نگران این موضوع هستند که مبادا این طرح با عجله اجرا شود .
وی اضافه کرد: اقتصاد دانان مخالف دولت نهم نیز، اصل و چارچوب این طرح را قبول دارند و گرنه با استدلال علمی و منطقی برای توجیه مخالفت خود، به میدان می آمدند.
عضو اصولگرای مجلس هشتم افزود: این عده می دانند که اگر قرار بر اظهار نظر درباره طرح تحول اقتصادی باشد، نمی توانند مخالفت کنند . از طرفی حاضر نیستند در قبال اجرای یک طرح ملی به نحوی اظهار نظر کنند که به تایید دولت نهم منجر شود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر عباس عبدی در برخی رسانه ها تصریح کرد: این که افرادی نظیر عبدی، با منطق سیاسی خاص خود، وارد چنین عرصه ای می شوند، به دلیل آن است که با بزن بهادری و بی منطق برخورد کنند، دعوا و جنجال راه بیندازد و بدون ارائه هر گونه منطقی صرفا به مخالفت بپردازند تا در برابر دولت حرفی زده باشند.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس تاکید کرد: اگر یک شخصیت اقتصادی بیاید، افکار عمومی از او انتظار استدلال دارد اما از عبدی کسی چنین انتظاری ندارد. عبدی را به همین چیز ها می شناسند.
وی یادآور شد: در پیشینه عبدی، سابقه خیانت به مردم ایران ثبت شده است بنا بر این نمی شود مواضع وی را، موضع گیری دلسوزانه برای ملت ایران دانست .
رسایی افزود: با توجه به اعترافات عبدی در پرونده مربوط به انرژی هسته ای که امروز یکی از افتخارات دولت نهم و مردم ایران محسوب می شود، این فرد دیگر جایگاهی در افکار عمومی ندارد که بتواند به همان شیوه بی منطقی و به نوعی با حالت شعبان بی مخی هم موضعی سیاسی اتخاذ کند.
فراکسیون اکثریت مجلس تاکید کرد: اگر یک شخصیت اقتصادی بیاید، افکار عمومی از او انتظار استدلال دارد اما از عبدی کسی چنین انتظاری ندارد. عبدی را به همین چیز ها می شناسند.
وی یادآور شد: در پیشینه عبدی، سابقه خیانت به مردم ایران ثبت شده است بنا بر این نمی شود مواضع وی را، موضع گیری دلسوزانه برای ملت ایران دانست .
رسایی افزود: با توجه به اعترافات عبدی در پرونده مربوط به انرژی هسته ای که امروز یکی از افتخارات دولت نهم و مردم ایران محسوب می شود، این فرد دیگر جایگاهی در افکار عمومی ندارد که بتواند به همان شیوه شعبان بی مخی هم موضعی سیاسی اتخاذ کند.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید