شماره مطلب : 1707
زمان انتشار : 93/4/22 - 13:34 2014/7/13
سومین و چهارمین سند آزادی بیان در دولت اعتدال

آقای روحانی ما آماده شنیدن عذرخواهی شما هستیم!

آقای روحانی ! همانطور که گفته اید "با گذشت یک چهارم عمر دولت یازدهم باید بررسی کننیم اگر یک چهارم وعده هایمان تحقق نیافته باشد باید عذرخواهی کنیم" لطفا وعده هایی که برای آزادی بیان بویژه به منتقدان در مدت یک سال قبل داده اید را مرور کنید ما آماده شنیدن عذرخواهی شما هستیم.

این سومین و چهارمین سند از نمونه های آزادی بیان در دولت مدعی اعتدال است که شامل هفته نامه ۹ دی شده و ما آن را منتشر می کنم. پیش از این نیز سند اول و دوم منتشر شد. ۹ دی برای مواردی که هیأت نظارت این دولت در تذکرات اول و دومش به آنها اشاره کرده بود، به دادگاه رفت و البته دادگاه پس از شنیدن دلایل شاکی و شنیدن دفاعیات هفته نامه ۹ دی، ما را از اتهاماتی که وزارت ارشاد متوجه مان کرده بود، تبرئه کرد. اخیرا نیز هفته نامه یالثارات از اتهاماتی که وزارت ارشاد متوجه این رسانه کرده بود، تبرئه شد و انتشار مجددا یافت. یادداشت هایی که نامه وزارت ارشاد به خاطر آنها به ۹ دی تذکر داده در سایت 9day.ir موجود است که می توانید آنها را بخوانید و قضاوت کنید.

ظاهرا وزارت ارشاد، دیگر خودش هم علاقه ای به رسانه ای کردن تذکراتی که به رسانه های منتقد می دهد، ندارد. پیش از این وقتی این وزارت خانه به رسانه ها تذکر می داد، خبرش را اعلام می کردند اما از این پس ظاهرا چنین تصمیمی ندارند و تذکرات را به صورت خصوصی در پاکت لاک و مهر شده برای مدیر مسئول رسانه ها ارسال می کنند. این طور که معلوم است وزارت ارشاد قصد دارد مجددا عرصه را بر منتقدان تنگ کند اما به قول حافظ : "عرض خود می بری و زحمت ما می داری" موارد مورد اشاره وزارت ارشاد در این نامه ها به هیچ وجه مصداق مورد اشاره قانون مطبوعات نیست و ما آمادگی داریم تا از خود در محاکم قضایی دفاع کنیم. 

ظاهرا آقایان ارشاد سوراخ دعا را گم کرده اند و به خیالشان مصداق تعبیر رهبر معظم انقلاب که فرمودند برخی از رسانه ها روی اعصاب مردم راه می روند، یعنی رسانه هایی مانند ۹ دی که از جهت گیری اصلی شان دفاع از آرمان های امام راحل و رسوا کردن شیطان بزرگ است، در حالی که وزارت ارشاد خودش بهتر می داند که چه رسانه هایی بزک کنندگان دشمنی آمریکا و به عنوان پیاده نظام شیطان بزرگ برای اخلال در دستگاه محاسباتی این دولت فعالند ...

آقای روحانی ! همانطور که گفته اید "با گذشت یک چهارم از عمر دولت یازدهم، باید بررسی کنیم اگر یک چهارم وعده هایمان تحقق نیافته باشد، باید عذرخواهی کنیم" لطفا وعده هایی که برای آزادی بیان بویژه به منتقدان در مدت یک سال قبل  داده اید را مرور کنید ما آماده شنیدن عذرخواهی شما هستیم چون یک چهارم آن وعده ها که هیچ، یک بیستم آنها هم محقق نشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید