شماره مطلب : 2073
زمان انتشار : 94/5/18 - 20:28 2015/8/9
آیا با توجه به شعار قانونگرایی که همواره مورد تأکید و مطالبه شما بوده است، رعایت این مواد قانونی لازم است یا نه؟ آیا بی توجهی به این مواد قانونی، نمی تواند در آینده تبعاتی حقوقی برای نتیجه مذاکرات داشته باشد؟
نامه دوم رسایی در باره عدم رعایت آیین نامه تنظیم توافقنامه های بین المللی در توافقنامه برجام

آقای روحانی و لاریجانی، چرا سکوت کرده اید و پاسخی به این اشکال نمی دهید؟

آیا با توجه به شعار قانونگرایی که همواره مورد تأکید و مطالبه شما بوده است، رعایت این مواد قانونی لازم است یا نه؟ آیا بی توجهی به این مواد قانونی، نمی تواند در آینده تبعاتی حقوقی برای نتیجه مذاکرات داشته باشد؟

جناب آقایان دکتر روحانی، رئیس محترم جمهور و دکتر لاریجانی، رئیس محترم مجلس

سلام علیکم

هفته گذشته طی نامه ای به حضرات، موضوع عدم رعایت مواد مهمی از «آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق های بین المللی» در ترجمه "توافقنامه برجام" طی نامه ای یادآوری شد. متأسفانه تاکنون علیرغم اذعان کارشناسان به این اشکالات، هیچ کدام از عزیزان حاضر به ارائه توضیحات لازم در خصوص دلایل عدم رعایت این بندهای قانونی و تبعاتی که به دنبال دارند، نیستند!

مطابق ماده 3 این آيين نامه مصوب هيأت دولت «در کلیه توافق‌های دو یا چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی، لازم است یک نسخه از آنها به زبان فارسی تنظیم گردد و در توافق های حقوقی تشریفاتی (كه مصوبه مجلس را نياز دارد) ‌مراتب رجحان، زبان فارسی یا یک زبان ثالث یا تساوی اعتبار زبان فارسی با زبان طرف قرارداد، جهت تفسیر قید شود. تبصره: در توافق حقوقي تشريفاتي دوجانبه لازم است يك نسخه از توافق به يكي از زبان هاي رايج انگليسي، فارس و عربي به عنوان زبان مرجع جهت تفسير تنظيم گردد. در صورتي كه زبان طرف مقابل از زبان هاي رايج باشد و تنظيم متن توافق به تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با لحاظ شرايط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد، بايد براي تفسير، تساوي اعتبار متن زبان فارسي با زبان طرف متقابل در توافق قيد شود.»

براساس ماده 4 اين آيين نامه «قبل از پذيرش هر نوع توافق حقوقي تشريفاتي بين المللي، لازم است نسخه فارسي با نسخه خارجي يا ترجمه فارسي با متن مطابقت شود. تاييد مطابقت بر عهده هيأت ترجمه معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد.»

بر اساس ماده 5 اين آيين نامه «در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيش بيني شود، به صورتي كه در درجه اول، دادگاه هاي و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب يك مرجع حقوقي بين المللي يا مرجع تخصصي بين المللي يا مرجع خارجي رسمي عهده دار اين امر شود.»

مطابق ماده 8 اين قانون «دستگاه دولتي بايد قبل از ارايه پيشنهاد براي الحاق يا اعلام قبولي يك توافق چند جانبه حقوق تشريفاتي، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي كشور، مطالعه و بررسي هاي لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيش بيني يا عدم پيش بيني حق شرط در مواردي از آن باشد، همراه با لايحه پيشنهادي هيأت وزيران تسليم نمايد. در مواردي كه دستگاه دولتي، اعمال حق شرط را لازم بداند، بايد لايحه طوري تنظيم شود كه حاوي شرايط مورد نظر باشد. تبصره - در صورتي كه براي پذيرش توافق حقوقي لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد يا پذيرش مشروط آن، مغاير با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نياز، دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن مي باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيات وزيران ارايه نمايد.»

مطابق ماده 10 اين آيين نامه قانوني «دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن مي باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران ارائه نمايد.»

جناب آقایان روحانی و لاریجانی! مستحضرید که هیچ یک از این مواد لازم، در تنظیم متن ترجمه ارائه شده توسط وزارت خارجه به مجلس، رعایت نشده است و این نکته عاقبت تصویب متن ترجمه شده را با ابهام مواجه می کند. چرا که این سئوال مطرح است که آیا كشورهاي طرف دعواي ما (5+1) نيز همان مفاهيمي را از متن انگليسي خود برداشت مي كنند كه مترجمین وزارت خارجه از ترجمه فارسی آن دريافت كرده اند؟

آیا با توجه به شعار قانونگرایی که همواره مورد تأکید و مطالبه شما بوده است، رعایت این مواد قانونی لازم است یا نه؟ آیا بی توجهی به این مواد قانونی، نمی تواند در آینده تبعاتی حقوقی برای نتیجه مذاکرات داشته باشد؟ اینجانب همچنان پیگیر دریافت توضیحات شما هستم.

حمید رسایی

نایب رئیس کمیسیون اصل 90

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

اضافه کردن دیدگاه جدید