شماره مطلب : 2233
زمان انتشار : 95/2/14 - 17:26 2016/5/3
خلاصه از دو حال خارج نیست یا رئیس جمهور اختیار قانونی دارد و فرد مورد نظر را به عنوان فرد منتخب معرفی نمی کند، پس بی عرضه و ناتوان در انجام وظایف خود است و یا اختیار قانونی ندارد اما
تضاد حاکم بر عملکرد دولت نسبت به موضوع انتخابات اصفهان:

آقای روحانی کدام گزینه درست است؟

خلاصه از دو حال خارج نیست یا رئیس جمهور اختیار قانونی دارد و فرد مورد نظر را به عنوان فرد منتخب معرفی نمی کند، پس بی عرضه و ناتوان در انجام وظایف خود است و یا اختیار قانونی ندارد اما

مطابق آنچه در سایت رسمی نهاد ریاست جمهوری آمده، چند روز قبل آقای روحانی در همایش بزرگ شوراها گفته است: «قانون اساسی می گوید نماینده با رای مردم حوزه انتخابیه اش انتخاب می شود و به محضی که رای آورد و در مجلس  شورای اسلامی اعتبارنامه اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم.»

این در حالی است که وی در ادامه سخنانش به «چیز دیگری که در آن میان هست»، این چنین اشاره می کند: «مرحله دیگر بعد از رای مردم و "صحت انتخابات"، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای  اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان، نمی تواند مداخله کند».

پس آقای روحانی، خود معتقد است که بین رای مردم و بررسی اعتبار نامه، چیز دیگری به نام «صحت انتخابات» وجود دارد که مطابق قانون اساسی، تشخیص آن از جمله وظایف شورای نگهبان است و نه رئیس جمهور. بر همین اساس هم سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به شبهه افکنی رئیس جمهور حقوقدان پاسخ شفاف داد.

اما دیروز (12 اردیبهشت) مجددا آقای روحانی در سخنان خود، خانمی را که شورای نگهبان رد صلاحیت و آرای وی را باطل اعلام کرده، در کنار نمایندگان راه یافته به مجلس دانست و اعلام کرد: «برای اولین بار 18 نماینده خانم به مجلس شورای اسلامی راه یافتند که این یک رکورد است.» این اظهارنظر حسن روحانی در حالی است که وزارت کشور بعد از برگزاری انتخابات با توجه به نظر نظارتی شورای نگهبان، فقط اعتبار نامه 17 نماینده زن راه یافته به مجلس دهم را به بهارستان ارسال کرده است.

با توجه به موضعگیری دیروز آقای روحانی، باید پرسید که اگر از نظر رئیس جمهور، مطابق قانون فرد مورد نظر باید به مجلس معرفی شود و جزو راه یافتگان به مجلس دهم به حساب می آید، چرا وزارت کشور زیر نظر حسن روحانی، اعتبارنامه او را به عنوان فرد منتخب به مجلس ارسال نکرده و اگر وزارت کشور زیر نظر حسن روحانی، طبق قانون چنین اختیاری ندارد، پس چرا وی با این سخنانش تشویش اذهان عمومی می کند؟

خلاصه از دو حال خارج نیست یا رئیس جمهور اختیار قانونی دارد و فرد مورد نظر را به عنوان فرد منتخب معرفی نمی کند، پس بی عرضه و ناتوان در انجام وظایف خود است و یا اختیار قانونی ندارد اما این سخنان را در جلسات مختلف از جمله در جلسه با کارگران و اعضای شورهای شهر و ... با اهداف خاص سیاسی می زند، پس به دنبال تشویش اذهان عمومی است. آقای روحانی تکلیف ما را معلوم کنید، کدام گزینه درست است؟!
 

اضافه کردن دیدگاه جدید