شماره مطلب : 2267
زمان انتشار : 95/6/27 - 11:14 2016/9/17
حجت الاسلام رسايي اذعان كرد: در حال حاضر دو نگاه عمده در کشور داریم. يك نگاه  و تفكر مي گويد من اوباما را باهوش و مودب مي بينم  اما يك نگاه و تفكر  ديگر مي گويد، اوباما دشمن ملت است و نبايد به امريكا اعتمادكنيم چرا كه اگر آنها قابل اعتماد بودند چرا مبارك و بن علي و صدام  كه آمريكا اعتماد كردند هيچ كدام نجات پيدا نكردند.
رسایی در یادواره 110 شهید پایگاه آیت الله سعیدی کاشان

دولت حتي وزارت دفاع خودش را هم تحريم كرده است

حجت الاسلام رسايي اذعان كرد: در حال حاضر دو نگاه عمده در کشور داریم. يك نگاه و تفكر مي گويد من اوباما را باهوش و مودب مي بينم اما يك نگاه و تفكر ديگر مي گويد، اوباما دشمن ملت است و نبايد به امريكا اعتمادكنيم چرا كه اگر آنها قابل اعتماد بودند چرا مبارك و بن علي و صدام كه آمريكا اعتماد كردند هيچ كدام نجات پيدا نكردند.

حجت الاسلام رسايي  در مراسم یادواره 110 شهید کاشان با تأكيد بر اينكه ما درگير يك جنگ  تمام عيار هستيم، گفت: امام خميني(ره) مي فرمايد، از ابتداي اسلام تا الان دو خط  بيشتر وجود ندارد، يا بايد در جريان حق باشيم و يا در جريان باطل باشيم و خط سومي نداريم، از اين رو امام و قرآن به ما ملاك و معيار داده است و قرآن مي فرمايد، يهود و نصاري هيچ وقت از شما راضي نمي شوند چون اينها اديان تحريف شده هستند و تا شما دست از دين خود برنداريد آنها هم دست از سر شما برنخواهند داشت.

وي با تأكيد بر اينكه هم  مذاكرات برجام و هم قرارداد FATF و هم مذاكرات نفتي محرمانه بود و علت چنين قراردادهايي  امروز بايد مورد سؤال و مطالبه مردم باشد، گفت: مراقب باشيد شما را با شبكه هاي مجازي و با جوك و فيلم و بازي در فضاي مجازي سرگرم نكنند چرا كه فردا بايد جوابگوي شهدا باشيم.

حجت الاسلام رسايي با اشاره به اينكه چرا بايد برجام و قرارداد FATF و مذاكرات نفتي محرمانه باشد، گفت: به رييس جمهور و رييس مجلس و ظريف هم گفتم و امروز هم مي گويم و خيرخواهانه هم مي‌گويم، زماني موضوعي را پنهان مي‌كنيم كه دشمن متوجه نشود در حاليكه  دشمن طرف ديگر ميز مذاكرات مقابل ما نشسته ،چرا و به چه دليل مذاكرات را  كه رهبر معظم انقلاب بعد از توافق لوزان گفتند مشروح مذاكرات را به مردم بدهيد نداديد و آن را محرمانه كرديد.
http://uupload.ir/files/x40_photo_2016-09-10_12-55-14.jpg

وي افزود: چرا تفاهم نامه مالي و پولشويي را كه در قانون پولشويي نيامده را امضاء كرديد تا براساس آن به قرارگاه خاتم و وزارت دفاع و براي مبارزه با داعش كمك نكند و امروز دولت حتي وزارت دفاع خودش را هم تحريم كرده است.

حجت الاسلام رسايي، گفت:  اينها را بايد به مردم گفت تا مطالبه مردم باشند و بدانند قراردادهاي نفتي حتي ما را به قبل از ملي شدن نفت مي رساند.

حجت الاسلام رسايي اذعان كرد: در حال حاضر دو نگاه عمده در کشور داریم. يك نگاه  و تفكر مي گويد من اوباما را باهوش و مودب مي بينم  اما يك نگاه و تفكر  ديگر مي گويد، اوباما دشمن ملت است و نبايد به امريكا اعتمادكنيم چرا كه اگر آنها قابل اعتماد بودند چرا مبارك و بن علي و صدام  كه آمريكا اعتماد كردند هيچ كدام نجات پيدا نكردند.

وي افزود: يك تفكر كه داراي جايگاه و صندلي و تربيون است معتقد است ما بايد دست دوستي به طرف آل سعود اين شجره خبيثه ملعونه بگيريم و تفكر ديگري مي گويد آل سعود شجره خبيثه است و اين در حالي است كه يك تفكر پايگاه اجتماعي در مرفهين بي درد دارد اما يك تفكر ديگر  كه استكبار ستيز است، پايگاه اجتماعي در مردم مظلوم و ستم ديده دارد.

حجت الاسلام رسايي با صراحت اذعان داشت: در وضعيت كنوني، دعواي اصلاح طلب و اصولگرا دعواي واقعي نيست بلكه دعواي حقيقي، دعواي فقر و غنا و دعواي مرفهين بي‌درد با مظلومين و مستضعفين است.

وي افزود: در اين دعوا و مهم نيست چه كسي چه زير چه تابلويي قرار دارد بلكه اگر در اين دعوا، دعواي اصلاح طلب و مرفهين بي درد است بايد با آن جنگيد و اگر اصولگرا است و طرفدار مرفهين بي درد است بايد با آن نيز جنگيد چرا كه اين درس امام به ما است كه مي گويد جنگ بين فقر و غني بايد بماند و سنگ شود تا تازه از راه رسيده ها و دين به دنيا فروشان چهره كفر ستيزي و فقر ستيزي انقلاب ما را خدشه دار نكنند.

به گفته وي، امام نگران اين بود كه يك روز مسؤولين كشور ننگ مرفهين بي درد را داشته باشند و امروز بايد غصه دار باشيم فردي را كه حقوقهاي نجومي گرفته او را ذخيره انقلاب خطاب كنند درحاليكه ذخيره انقلاب شهدا و خانواده شهدا و جانبازان و ايثارگران هستند.

اضافه کردن دیدگاه جدید