شماره مطلب : 2268
زمان انتشار : 95/6/27 - 11:18 2016/9/17
نوشدارو پس از مرگ سهراب، آیا فریادها و هشدارهای دلسوزانی که به دروغ «دلواپسان و کاسبان تحریم» نامیده شدند، چیزی غیر ازاین بود که صالحی دیروز گفت؟
#کاسبان_برجام

نوشدارو پس از مرگ سهراب

نوشدارو پس از مرگ سهراب، آیا فریادها و هشدارهای دلسوزانی که به دروغ «دلواپسان و کاسبان تحریم» نامیده شدند، چیزی غیر ازاین بود که صالحی دیروز گفت؟ #کاسبان_برجام

اضافه کردن دیدگاه جدید