شماره مطلب : 2272
زمان انتشار : 95/7/3 - 14:31 2016/9/24
وزیر ارشاد: با کمک وزیر بهداشت تجهیزات پزشکی در منزل شجریان تعبیه شد تا ایشان تحت درمان باشند.
دوره غریبی است. برای شادی روح فرج الله سلحشور و بابارجب صلوات

امداد پزشکی برای همنشین با فتنه گران

وزیر ارشاد: با کمک وزیر بهداشت تجهیزات پزشکی در منزل شجریان تعبیه شد تا ایشان تحت درمان باشند. دوره غریبی است. برای شادی روح فرج الله سلحشور و بابارجب صلوات

دیدگاه ها

دلواپس
آخه اینها برای رضایت کدخدا اولویت خاصی قائل هستند و مثلا چون کدخدا از یک آوازه خوان دل خشنود است، اینها هم باید او را تیمار کنند. وگرنه از آب، نان و چرخ زندگی مردم و هواپیماهای ایرباس خبری نیست!

اضافه کردن دیدگاه جدید