شماره مطلب : 2272
زمان انتشار : 95/7/3 - 14:31 2016/9/24
وزیر ارشاد: با کمک وزیر بهداشت تجهیزات پزشکی در منزل شجریان تعبیه شد تا ایشان تحت درمان باشند.
دوره غریبی است. برای شادی روح فرج الله سلحشور و بابارجب صلوات

امداد پزشکی برای همنشین با فتنه گران

وزیر ارشاد: با کمک وزیر بهداشت تجهیزات پزشکی در منزل شجریان تعبیه شد تا ایشان تحت درمان باشند. دوره غریبی است. برای شادی روح فرج الله سلحشور و بابارجب صلوات

اضافه کردن دیدگاه جدید