شماره مطلب : 2281
زمان انتشار : 95/7/11 - 19:48 2016/10/2
راستش را بخواهید نگران حال صادق زیباکلام شده ام! چرا ازصبح تاالان خبری از او نیست؟ مگر اسرائیل را برسمیت نمی شناخت، پس چرا برای مرگ این جلاد پیام نداده؟! کسی خبر دارد؟

آیا زیباکلام پیام تسلیت می دهد؟

راستش را بخواهید نگران حال صادق زیباکلام شده ام! چرا ازصبح تاالان خبری از او نیست؟ مگر اسرائیل را برسمیت نمی شناخت، پس چرا برای مرگ این جلاد پیام نداده؟! کسی خبر دارد؟

اضافه کردن دیدگاه جدید