شماره مطلب : 2283
زمان انتشار : 95/7/11 - 19:52 2016/10/2
قالیباف درحالی برجام را موفقیت آمیز دانسته که رهبرانقلاب در نامه موافقت مشروط آن را پرابهام، دارای ضعف ساختار در رفع تحریمها، با امکان وارد آمدن خسارت بزرگ برای حال و آینده کشور دانسته است.

حمایت قالیباف از خسارت محض

قالیباف درحالی برجام را موفقیت آمیز دانسته که رهبرانقلاب در نامه موافقت مشروط آن را پرابهام، دارای ضعف ساختار در رفع تحریمها، با امکان وارد آمدن خسارت بزرگ برای حال و آینده کشور دانسته است.

اضافه کردن دیدگاه جدید