شماره مطلب : 2303
زمان انتشار : 95/9/18 - 00:51 2016/12/7
مقایسه ‏نرخ یک دلار آزاد در سه سال اول روحانی و احمدی نژاد:
سال 84: 904 تومان / سال 87: 966 تومان
سال 92: 3177 تومان / سال 95: 4000 تومان

آنچه وعده دادند، آنچه در حال شدن است

مقایسه ‏نرخ یک دلار آزاد در سه سال اول روحانی و احمدی نژاد: سال 84: 904 تومان / سال 87: 966 تومان سال 92: 3177 تومان / سال 95: 4000 تومان

اضافه کردن دیدگاه جدید