شماره مطلب : 2304
زمان انتشار : 95/9/18 - 00:53 2016/12/7
دهان منتقدان برجام را بستید وآن را در ۲۰ دقیقه تصویب کردید. 
آمریکاییها هم تحریمها را در ۲۰ دقیقه تمدید کردند بدون حتی یک مخالف!

آقای لاریجانی یادتان هست!

دهان منتقدان برجام را بستید وآن را در ۲۰ دقیقه تصویب کردید. آمریکاییها هم تحریمها را در ۲۰ دقیقه تمدید کردند بدون حتی یک مخالف!

اضافه کردن دیدگاه جدید