شماره مطلب : 2306
زمان انتشار : 95/9/17 - 23:59 2016/12/7
سنای آمریکا تحریمها را 10 سال تمدید کرد.
با تیتر روزنامه ها معلوم میشود کدام یک دیوث سیاسی اند،
کدام یک وظیفه فریب مردم را بعهده دارد،

کدام یک...

سنای آمریکا تحریمها را 10 سال تمدید کرد. با تیتر روزنامه ها معلوم میشود کدام یک دیوث سیاسی اند، کدام یک وظیفه فریب مردم را بعهده دارد،

اضافه کردن دیدگاه جدید