شماره مطلب : 2320
زمان انتشار : 95/9/30 - 03:24 2016/12/20

مکانیزم ماله روحانی در برابر مکانیزم ماشه آمریکا

بدون اغراق باید گفت: آقایان مدافع برجام، در برابر مکانیزم ماشه غربی ها (که با کوچکترین اقدام ما تحریم ها را رسما برمی گرداند)، از مکانیزم ماله استفاده می کنند که نتیجه آن، فشار و تحریم بیشتر خواهد بود!

آمریکا یکبار دیگر با تمدید ۱۰ ساله قانون تحریم ها (isa) برجام را نقض کرد. بعد از موضع گیری صریح و شفاف رهبر انقلاب مبنی بر اینکه اقدام آمریکا نقض برجام بوده و باید با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شود، آقایان حسن روحانی، علی لاریجانی، جواد ظریف و علی اکبر ولایتی هم در مواضع علنی، این اقدام را نقض برجام نامیدند و وعده واکنش شدید، متناسب و متقابل ایران را دادند!

طبعا با توجه به ادعای ولایتمداری که این چهره ها از خود نشان می دهند و با توجه به ادعای روحانی مبنی بر اینکه در مذاکرات هسته ای، تمام اقدامات حتی جزئیات بر اساس نقشه راهی بوده که رهبر انقلاب تعیین کرده است، انتظار افکار عمومی این بود که پاسخ دولت و هیأت نظارت بر حسن اجرای برجام که فرمان پرونده هسته ای را در اختیار دارند، بر اساس دستور العملی باشد که رهبر انقلاب صریح و آشکار در نامه تأیید اجرای مشروط برجام آن را اعلام کرده اند، اما ...

اما در مقام عمل این کوه، سوگمندانه باز هم موش زائید! هیأت نظارت بر حسن اجرای برجام که اصلی ترین افراد آن، خود مسبب تحمیل این خسارت محض به کشور بوده اند، نقض برجام توسط آمریکا را با اقداماتی که انجام آنها قبل از این هم مجاز و در چارچوب  برجام بوده، پاسخ دادند! در حقیقت حسن روحانی به آمریکایی ها این سیگنال را ارسال کرد که اگر شما برجام را نقض کنید، ما بیشتر به آن پایبند می مانیم!

تصمیم این هیات «پیگیری حقوقی اقدام خصمانه آمریکا در تمدید تحریم ها» و «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای و مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی آن» همانطور که رسما از طرف آمریکایی ها ناقض برجام دانسته نشده، در حقیقت در برابر نقض برجام، چراغ سبزی به آنهاست تا بعد از این، باز هم ما را تحریم و برجام را نقض کنند، چون می دانند که دولت روحانی و تیم نظارت کننده بر حسن اجرای برجام، باز هم رفتار آنها را توجیه خواهند کرد و بنای نقض برجام را ندارد!

بدون اغراق باید گفت: آقایان مدافع برجام، در برابر مکانیزم ماشه غربی ها (که با کوچکترین اقدام ما تحریم ها را رسما برمی گرداند)، از مکانیزم ماله استفاده می کنند که نتیجه آن، فشار و تحریم بیشتر خواهد بود!


از دستور نمایشی روحانی تا دستور واقعی امام خامنه ای

حسن روحانی که روزگاری تصور می کرد از اجاق برجام، آبی برایش گرم می شود، اعلام کرد که همه مسئولیت برجام را شخصا به عهده می گیرد. حالا اما بعد از سه سال، وقتی معلوم شده این امام زاده تقلبی، شفا که نمی دهد هیچ، بیمار هم می کند، حسن روحانی ادعا می کند که همه تصمیمات مذاکرات هسته ای را مطابق دستورات رهبر انقلاب انجام داده است و مکاتبات آن هم موجود است. اما آیا او راست می گوید؟

حسن روحانی در حالی بر زبان، تبعیت از رهبری و حرکت در چارچوب تبیین شده توسط ایشان را ادعا می کند که در عمل بر خلاف دستورات کتبی و صریح امام خامنه ای انجام می دهد. دقت کنید:

آمریکا با تمدید 10 ساله قانون تحریم های ایران (مشهور به isa) برجام را نقض کرده است. بعد از اینکه رهبری انقلاب این اقدام را نقض آشکار برجام دانستند، حسن روحانی در روز 16 آذر، علی لاریجانی در مجلس، ظریف، صالحی، ولایتی و شمخانی نیز در گفتگو با سیما، بالاتفاق این اقدام را نقض آشکار برجام دانستند و جملگی تأکید کردند که به این اقدام آمریکا را بی پاسخ نمی گذارند و همگی به مردم وعده دادند که در کمیته نظارت بر حسن اجرای برجام (که بر اساس بند 9 نامه رهبری به حسن روحانی تشکیل شده و اعضای آن همین افراد به اضافه سعید جلیلی هستند) تصمیم متناسب را خواهند گرفت.

بر اساس تأییدیه مشروط اجرای برجام که به امضای امام خامنه ای رسیده، ایشان در دومین شرط خود تاکید می کنند: «ثانیاً؛ در سراسر دوره‌ هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ مجلس، اقدام های لازم را انجام دهد و فعالیت های برجام را متوقف کند.»

پس اگر این افراد واقعا ولایتمدار بودند و اقعا بخواهند پرونده هسته ای را بر اساس دستورات رهبر انقلاب پیش ببرند، باید در قدم اول اجرای برجام را متوقف کنند نه اینکه هم چنان در فردو در حال باز کردن پیچ و مهره های سانترفیوژها باشند. دولت باید مطابق فرمان رهبری، بعد از توقف اجرای برجام، باید به بند ۳ مصوبه مجلس عمل کتد.

در بند 3 مصوبه مجلس آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم‌ها و یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه‌ هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.»

علاوه بر این بند 6 نامه تأیید مشروط برجام توسط رهبری انقلاب تصریح شده است: «سادساً؛ مطابق مصوّبه مجلس،‌ طرح و تمهیدات لازم برای توسعه‌ میان‌مدّت صنعت انرژی اتمی که شامل روش پیشرفت در مقاطع مختلف از هم‌اکنون تا پانزده سال و منتهی به ۱۹۰ هزار سو است،‌ تهیّه و با دقّت در شورای عالی امنیّت ملّی بررسی شود. این طرح باید هرگونه نگرانی ناشی از برخی مطالب در ضمائم برجام را برطرف کند.»

این در حالی است که دولت تاکنون این اقدامات را انجام نداده است و دستور نمایشی حسن روحانی به ظریف و صالحی مبنی بر «پیگیری حقوقی اقدام خصمانه آمریکا در تمدید تحریم ها» و «برنامه‌ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته‌ای و مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی آن» هیچ کدام مطابق دستور العمل واقعی و راهبردی تعیین شده از سوی رهبر انقلاب نیست بلکه دستورالعملی فرمالیته برای فریب افکار عمومی است که نتیجه پیگیری حقوقی آقای ظریف مطابق برجام حتی اگر حق با ما هم باشد، بازگشت تحریم ها و تضییع حقوق ملت ایران خواهد بود.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید