شماره مطلب : 2325
زمان انتشار : 95/9/30 - 03:36 2016/12/20
تذکر وزارت ارشاد به ۹دی در آستانه یوم الله ۹دی بدلیل:
۱. یادآوری سخنان روحانی به خودش!
۲. انتقاد از رفتار روزنامه شرق!

تذکر به 9 دی در آستانه یوم الله 9 دی!

تذکر وزارت ارشاد به ۹دی در آستانه یوم الله ۹دی بدلیل: ۱. یادآوری سخنان روحانی به خودش! ۲. انتقاد از رفتار روزنامه شرق!

اضافه کردن دیدگاه جدید