شماره مطلب : 2330
زمان انتشار : 95/10/6 - 18:22 2016/12/26
حضور رسایی دردانشکده فنی دانشگاه تهران بمناسبت ۹دی/ نقش خواص درفتنه سال ۸۸
فایل صوتی سخنرانی را در  کانال تلگرامی www_rasaee_ir@ گوش کنید.

رسایی در دانشکده فنی دانشگاه تهران

حضور رسایی دردانشکده فنی دانشگاه تهران بمناسبت ۹دی/ نقش خواص درفتنه سال ۸۸ فایل صوتی سخنرانی را در کانال تلگرامی www_rasaee_ir@ گوش کنید.

اضافه کردن دیدگاه جدید