شماره مطلب : 2332
زمان انتشار : 95/10/6 - 18:26 2016/12/26
خانه تاریخی آیت الله شیخ شهید فضل الله نوری در کنار شورای شهر، شهرداری تهران و میراث فرهنگی درحال تخریب است، ولی خانه شعبان بی مخ بازسازی شده!
یادداشت انتقادی رسایی از شهرداری، شورای شهر و میراث فرهنگی

خانه تاریخی شیخ فضل الله نوری در حال تخریب

خانه تاریخی آیت الله شیخ شهید فضل الله نوری در کنار شورای شهر، شهرداری تهران و میراث فرهنگی درحال تخریب است، ولی خانه شعبان بی مخ بازسازی شده!

بیت شریف مرجع شهید، حضرت آیت الله العظمی شیخ فضل الله نوری(ره) رهبر مشروطه مشروعه، به علت سهل انگاری مسئولین در حال تخریب است و امکان غصب و تعرض به این منزل شریف از جانب افراد سودجو وجود دارد!

این منزل که تاریخ رشادت و پایمردی مرجع شهید را در دل خود دارد، و مدت ۱۸ماه مدفن امانی و مخفی ایشان بوده و در یکصد سال گذشته می توان آن را پایگاه بصیرت تاریخی نامید، در خیابان بهشت، درست در همسایگی شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران،خیابان شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری، جنب مسجد آیت الله شهید شیخ فضل الله، حد فاصل کوچه جوان و کوچه نجم آبادی واقع شده است.

این بیت ظاهرا" توسط آقای هادوی (اولین دادستان تهران) بدون رد و بدل هیچ مبلغی جهت انجام امور فرهنگی در اختیار مؤسسه خیریه صنف کفاشان تهران قرار گرفته که این مؤسسه و مدیر عامل وقت آن، به بهانه ساخت حسینیه، ۱۴ سال است به دنبال مجوز تخریب آن هستند. از سوی دیگر میراث فرهنگی تهران نیز به دنبال ثبت آن بوده اما آن چه در عمل اتفاق افتاده، تخریب فرسایشی این بنای تاریخی و مقدس است!

درهای ورودی همگی با سیمان بسته شده اند. از آنجا که این ملک در نزدیکی بازار تهران بوده و به لحاظ موقعیت ارزشمند است، بیم آن می رود که مانند برخی موقوفات به صورت پاساژ تجاری درآید! متاسفانه هم اکنون قسمت های شمال شرق ملک (بر خیابان شیخ فضل الله) و جنوب غربی مورد تعرض قرار گرفته است.

و این در حالی است که منزل و عشرتکده شعبان بی مخ که در نزدیکی همین خانه قرار دارد، بازسازی شده و مدتی است که به خانه احزاب اختصاص یافته است. قضاوت درباره اینکه بی توجهی به این بیت شریف و رسیدگی به خانه فساد شعبان بی مخ، عمدی است یا نه، سخت است اما نمی توان به سادگی هم از کنار این موضوع گذشت.

سئوال اینجاست که چرا منازل و عشرتکده شعبان بی مخ که خود و چماقدارانش نقش مهمی در کودتای ننگین ۲۸ مرداد داشتند، با بودجه بیت المال باز سازی می شود، اما بیت شریف و ساده مرجع شهید که پایگاه بصیرت انقلابیون اسلام خواه بوده، به علت ندانم کاری مسئولان، در حال تخریب کامل و غصب قرار دارد!

هر چند از نظر سیستم اداری، این اشکال متوجه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران نیست، بلکه میراث فرهنگی وظیفه توجه به آن را دارد، اما با توجه به همسایگی این خانه با شهرداری و شورای شهر، بجاست تا همه این نهادها توجه به این موضوع را در اولویت قرار دهند. این خانه تاریخی می تواند پس از باز سازی به عنوان موزه پایمردی و رشادت مورد استفاده قرار گیرد!
 

اضافه کردن دیدگاه جدید