شماره مطلب : 2333
زمان انتشار : 95/10/6 - 18:27 2016/12/26
هرسه ادعا دروغ است!
رسایی گرین کارت هیچ کشوری را ندارد،
گوشی موبایلش ارزان قیمت والبته اپل نیست،
وعکس یادگاری مربوط به فیلیپین (قبرستان سربازان آمریکایی) است.
بله او دشمن آمریکاست.

سه ادعای دروغ درباره رسایی

هرسه ادعا دروغ است! رسایی گرین کارت هیچ کشوری را ندارد، گوشی موبایلش ارزان قیمت والبته اپل نیست، وعکس یادگاری مربوط به فیلیپین (قبرستان سربازان آمریکایی) است. بله او دشمن آمریکاست.

اضافه کردن دیدگاه جدید