شماره مطلب : 2334
زمان انتشار : 95/10/6 - 18:28 2016/12/26
روزنامه شرق: ما برجام را بزک کردیم تا کار دولت پیش برود!
ظریف: نباید به آمریکایی ها اعتماد می کردیم، پشیمانم!
عاقبت اعتماد به آمریکا، وقتی به ریش هر دو خندید!

عاقبت ظریف و مصدق

روزنامه شرق: ما برجام را بزک کردیم تا کار دولت پیش برود! ظریف: نباید به آمریکایی ها اعتماد می کردیم، پشیمانم! عاقبت اعتماد به آمریکا، وقتی به ریش هر دو خندید!

اضافه کردن دیدگاه جدید