شماره مطلب : 2336
زمان انتشار : 95/10/6 - 17:31 2016/12/26
همین آقایان تا مدتی قبل به دنبال اجرای برجام ۲ درسوریه بودند و راه حل آن را فقط مذاکره میدانستند، حال آزادسازی حلب را نتیجه خیالات خود در برجام میدانند!

پاسخ رسایی به سئوال مشاور روحانی

همین آقایان تا مدتی قبل به دنبال اجرای برجام ۲ درسوریه بودند و راه حل آن را فقط مذاکره میدانستند، حال آزادسازی حلب را نتیجه خیالات خود در برجام میدانند!

اضافه کردن دیدگاه جدید