شماره مطلب : 2350
زمان انتشار : 95/11/2 - 16:03 2017/1/21
وقتی هنوز بحران ادامه دارد،
وقتی هنوز انسانهایی منتظر امدادند،
وقتی هنوز خانواده هایی چشم انتظارند

تفاوت دو نگاه در مدیریت کلان کشور!

وقتی هنوز بحران ادامه دارد، وقتی هنوز انسانهایی منتظر امدادند، وقتی هنوز خانواده هایی چشم انتظارند

اضافه کردن دیدگاه جدید