شماره مطلب : 2353
زمان انتشار : 95/11/2 - 16:12 2017/1/21
دکتر حشمت برای ما عبرت مبارزه شد نه الگوی مبارزه.  همانطور که هاشمی رفسنجانی با تمام سابقه اش در انقلاب اسلامی، عبرت مبارزه شد نه الگوی مبارزه!

سعی کنیم الگوی مبارزه باشیم نه عبرت مبارزه!

دکتر حشمت برای ما عبرت مبارزه شد نه الگوی مبارزه. همانطور که هاشمی رفسنجانی با تمام سابقه اش در انقلاب اسلامی، عبرت مبارزه شد نه الگوی مبارزه!
آنهایی که با تاریخ نهضت جنگل آشنایی دارند، پس از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی به  یاد دکتر حشمت می افتند. دکتر از بزرگان نهضت جنگل بود. میرزا را خیلی دوست داشت، شاید نه، حتما میرزا کوچک جنگلی عشقش بود، میرزا هم برایش احترام قایل بود. 
 
با این همه اوصاف، دکتر حشمت اما آنجایی که باید پشت میرزا می ماند، نماند. نه اینکه بخواهد خیانت کند، نه. ولی مشکلش این بود  کهبه دشمن خوش گمان شده بود. به نصحیت میرزا گوش نداد. میرزا گفته بود دشمن قابل اعتماد نیست، گفته بود دشمن به تعهداتش پایبند نیست. گفته بود از سرنوشت حاج احمد کسمایی عبرت بگیرید.
 
 اما چه می شد کرد از دست این نفس اماره، او هم خودش را دکتر می دانست!
 
 مشکل دکتر حشمت این بود، آنقدر که به میرزا محبت داشت، اعتماد نداشت. دکتر حشمت تسلیم و در نهایت اعدام شد و نیروهای تحت امرش هم تبعید شدند. تاریخ البته با عبرت گرفتن، به خاطر تمام زحماتی که در نهضت جنگل کشیده بود و به خاطر محبتی که ادعا می کرد نسبت به میرزا دارد، از او به نیکی یاد می کنند. اما اگر آنچه میرزا گفته بود، می کرد، امروز بیش از یک میدان به نام او می بود!
 
دکتر حشمت برای ما عبرت مبارزه شد نه الگوی مبارزه.  همانطور که هاشمی رفسنجانی با تمام سابقه اش در انقلاب اسلامی، عبرت مبارزه شد نه الگوی مبارزه!
 

اضافه کردن دیدگاه جدید