شماره مطلب : 2354
زمان انتشار : 95/11/2 - 15:13 2017/1/21

ملاک حال فعلی افراد است

نباید از تعاریفی که از افراد کرده ام سوءاستفاده شود، میزان در هر کس حال فعلی اوست.
این روزها دو جمله معروف از امام خمینی(ره) و امام خامنه ای در اکثر بیلبوردهای ادارات دولتی - در تهران و شهرستان ها - به چشم می خورد:
 
امام خمینی (ره): هاشمی زنده است، چون نهضت زنده است (سال ۶۰)
امام خامنه ای: هیچ کس برای من، آقای هاشمی نمی شود (سال ۷۶)
 
مردم اما وقتی این نوع استفاده از بیانات رهبران کشورشان را در بیلبوردهای تبلیغاتی ادارات می بینند، آخرین جمله از وصیت نامه امام خمینی (ره) را در اذهان شان به یاد می آورند که فرمود: نباید از تعاریفی که از افراد کرده ام سوءاستفاده شود، میزان در هر کس حال فعلی اوست.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید