شماره مطلب : 2356
زمان انتشار : 95/11/2 - 16:17 2017/1/21
26دی، این اجرای برجام نیست که یک ساله میشود،
این دروغ و فریب یک ملت است که یک ساله شده،
این یک سالگی مظلومیت منتقدین برجام است،
که رفسنجانی آنها را همسو با اسراییل می نامید!

آخرین دروغ و فریب یک ساله شد

26دی، این اجرای برجام نیست که یک ساله میشود، این دروغ و فریب یک ملت است که یک ساله شده، این یک سالگی مظلومیت منتقدین برجام است، که رفسنجانی آنها را همسو با اسراییل می نامید!
آقای عراقچی بعد از مدت ها غیبت، به دلیل اینکه قرار بوده وقتی ایشان در سالگرد برجام روی آنتن افاضه می کنند، یکی از منتقدان هم چند دقیقه ای بیایید روی آنتن، قهر کرده و در برنامه تلویزیونی شرکت نکرده و با گلایه در توجیه قهرش گفته: اينكه يك سرباز كه از ميدان بازگشته را كنار منتقد بنشانند، شايد كار زيبايي نباشد!
 
اما جناب عراقچی! بد نیست بدانید، سربازی که تفنگ خودش را تحویل دشمن داده، فشنگ ها را هم دو دستی تحویل دشمنش داده و برگشته با زیرشلواری روی مبل خانه نشسته را به دادگاه نظامی تحویل می دهند. شما خدا را شکر کن که بعد از سه سال و نیم دروغ درباره برکات برجام (ار جمله رفع تحریم ها) فقط قرار بوده در سالگرد برجام، چند دقیقه رو در روی یک منتقد قرار بگیرید!
 

اضافه کردن دیدگاه جدید