شماره مطلب : 2360
زمان انتشار : 95/11/5 - 10:41 2017/1/24

دوستن داشتن در عین نافرمانی !

کلینتون درمراسم تحلیف ترامپ شرکت کرد، اما هاشمی آنروز رفت لب دریا! علی(ع): آنها در باطلشان متحدند، و شما با ادعای پیروی از من، در راه حق، متفرقید!

اضافه کردن دیدگاه جدید