شماره مطلب : 2373
زمان انتشار : 96/3/8 - 10:59 2017/5/29

حاج حسن شایانفر سراپا غیرت بود

سردار مجاهد حاج حسن شایانفر سراپا غیرت بود ونفوذ ناپذیر. و نسبت به رنج های مردم، سخت آزرده و بی تاب. او پس از 6 سال بیماری، سال 95 دعوت حق را لبیک گفت. شادی روحش در سال 96 فاتحه ای قرائت فرمایید.

اضافه کردن دیدگاه جدید