شماره مطلب : 2385
زمان انتشار : 96/3/9 - 08:45 2017/5/30
 اگر می خواهید بفهمید چرا با گذشت دو سال و نیم، هنوز اسیدپاش های اصفهان دستگیر نشده اند، کافی است یکبار، این فیلم که از شبکه اصفهان پخش شد را ببینید!

چرا اسید پاشی های اصفهان دستگیر نشده اند؟

اگر می خواهید بفهمید چرا با گذشت دو سال و نیم، هنوز اسیدپاش های اصفهان دستگیر نشده اند، کافی است یکبار، این فیلم که از شبکه اصفهان پخش شد را ببینید!

ویدیوها


1. video1490420328505_185915548.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید