شماره مطلب : 2389
زمان انتشار : 96/3/9 - 09:53 2017/5/30
پاسخ توییتری رسایی به حسین دهباشی، سازنده فیلم انتخاباتی سال 92 حسن روحانی :)

پاسخ توییتری رسایی به حسین دهباشی

پاسخ توییتری رسایی به حسین دهباشی، سازنده فیلم انتخاباتی سال 92 حسن روحانی :)

اضافه کردن دیدگاه جدید