شماره مطلب : 2391
زمان انتشار : 96/3/9 - 10:58 2017/5/30
صلاحیت حمید رسایی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در اصفهان توسط هیأت مرکزی نظارت تایید شد.

پیش از این هیأت اجرایی فرمانداری اصفهان صلاحیت وی را رد کرده بود.
فوری / مهم

صلاحیت حمید رسایی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس تایید شد.

صلاحیت حمید رسایی برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس در اصفهان توسط هیأت مرکزی نظارت تایید شد. پیش از این هیأت اجرایی فرمانداری اصفهان صلاحیت وی را رد کرده بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید