شماره مطلب : 2400
زمان انتشار : 96/3/9 - 12:25 2017/5/30
بقایی با شعار «من آنم که رستم بود پهلوان» وارد انتخابات شده! در حالی که مطابق اصل 115 ، کاندیدای ریاست جمهوری باید هویت مستقل داشته باشد و برای خود "رجل" باشد.

من آنم که رستم بود پهلوان

بقایی با شعار «من آنم که رستم بود پهلوان» وارد انتخابات شده! در حالی که مطابق اصل 115 ، کاندیدای ریاست جمهوری باید هویت مستقل داشته باشد و برای خود "رجل" باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید