شماره مطلب : 2401
زمان انتشار : 96/3/9 - 11:28 2017/5/30
بقایی مصداق «من آنم که رستم بود پهلوان» شده است و حتی با مراجعه به رسانه مجازی او، بیش از بقایی، شاهد انتشار تصاویر احمدی نژاد هستیم!

چرا صلاحیت بقایی تایید نمی شود

بقایی مصداق «من آنم که رستم بود پهلوان» شده است و حتی با مراجعه به رسانه مجازی او، بیش از بقایی، شاهد انتشار تصاویر احمدی نژاد هستیم!
 
در بررسی شرایط فعلی، کاندیداتوری حمید بقایی به مرحله پایانی نخواهد رسید و صلاحیت وی قطعا تایید نخواهد شد. این که آقای بقایی مجموعه شرایط قانونی را دارد یا نه و یا پرونده قضایی وی در چه وضعیتی است را بی اطلاع ام و در این باره نهادهای ذیربط نظر خواهند داد، و طبعا این پیش بینی را بر این اساس نمی کنم بلکه معتقدم عدم احراز صلاحیت وی به تطبیق مفهوم «رجل» که در قانون اساسی به عنوان یکی از شرایط کاندیداتوری به آن اشاره شده، بر می گردد. 
 
حمید بقایی در این مدت نشان داده که هیچ هویت مستقلی ندارد تا جایی که بی محابا اعلام می کند که بدون اجازه آقای احمدی نژاد آب هم نمی خورد! و این یعنی چنین فردی از استقلال برخوردار نیست. وی در همین چند مدت اعلام کاندیداتوری اش، همواره در سایه احمدی نژاد حرکت کرده است، کانه اگر احمدی نژاد نباشد، او هم نخواهد بود و بدیهی است که چنین فردی، رجل نیست. 
 
بقایی مصداق «من آنم که رستم بود پهلوان» شده است و حتی با مراجعه به رسانه مجازی او، بیش از بقایی، شاهد انتشار تصاویر احمدی نژاد هستیم! بدیهی است که چنین فردی اساسا فاقد «شرط رجلیت» است که در اصل 115 قانون اساسی به آن اشاره شده است. 
 
وقتی در اصل 115 قانون اساسی تصریح می شود که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی باشد،‌ مراد قانونگذار فراتر از موضوع جنسیت و مرد و زن بودن است. اگر چه نفس موضوع مذکر یا مونث بودن رئیس جمهور نیز خود می‌تواند موضوع مستقلی باشد اما این اصل قانون اساسی، مفهوم رجلیت را جدا از مفهوم "سیاسی - مذهبی" دانسته است. 
 
به نظر می‌رسد مفهوم رجل بودن در اینجا به قابلیت و کیفیتی اشاره دارد که در کنار شرط مدیر و مدبر بودن بتواند رئیس جمهور را یک سرو گردن از دیگر افراد جامعه متمایز کند و به او مقبولیت عمومی و مذهبی ببخشد. یعنی فردی که هویت مستقلی دارد و این استقلال به دیگر رجال سیاسی و مذهبی اطمینان خاطر می دهد که فرد توانمندی امور کشور را به دست خواهد گرفت و از توانایی و ظرفیت لازم برای بیرون کشیدن کشور از معضلات برخوردار است و همه نخبگان و متفکران و صاحب نظران را در جامعه از انفعال خارج می سازد و برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و در چارچوب سیاست‌های تدوین شده رهبری بکار می گیرد.
 
بر این اساس، فردی که بدون اجازه دیگری آب نمی خورد، چطور می خواهد به مردم و دیگر رجال سیاسی و مذهبی کشور اطمینان ببخشد که می تواند امور مملکت را با اراده خود اداره کند؟! 

اضافه کردن دیدگاه جدید