شماره مطلب : 2408
زمان انتشار : 96/3/9 - 13:11 2017/5/30

کی گفته من دکتر بودم؟

کی گفته من دکتر بودم؟! چهارساله منتظرم یکی بیاد این دروغ را بگه منم جواب بدم. آدم بی عقل میره از دانشگاه انگلیس دکترا میگیره...

اضافه کردن دیدگاه جدید