شماره مطلب : 2428
زمان انتشار : 96/3/10 - 13:38 2017/5/31
حجت الاسلام رسایی در همایش انتخاب اصلح در بابل:

دولت روحانی مصداق روشنی از دولت کم کار و پر خرج بود

اضافه کردن دیدگاه جدید