شماره مطلب : 2432
زمان انتشار : 96/3/16 - 09:32 2017/6/6
ده ویژگی کاندیدایی که باید رای شما را به خود اختصاص دهد

به کسی رای دهید که...

ده ویژگی کاندیدایی که باید رای شما را به خود اختصاص دهد
حمید رسایی: به کسی رای دهید که...
 
1- دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را داشته باشد و شب پرداخت یارانه ها را مصیبت عظما نداند.
 
2- مردم و منتقدین را با الفاظ زشتی مثل بزدل، بی شناسنامه و بی سواد و ... خطاب نکند.
 
3- وقتی رای نیاورد به رای مردم احترام بگذارد نه اینکه به مردم بگوید بریزید تو خیابونا.
 
4- تفاوت معدن با دره رو بفهمد تا وقتی تو مناظره انتخاباتی عکس معدن رو بهش نشون دادند نگه این یک دره است برای گردشگری.
 
5- از مفسدان اقتصادی حمایت نکنه و برادر و اقوامش و هم حزبی هایش مفسد اقتصادی نباشند.
 
6- بی بی سی و شبکه های ماهواره ای و کانال های توهین کننده به مقدسات مدافع و توجیه گر فعالیت هایش نباشن.
 
7- غیرت ملی داشته باشد نه اینکه در برابر غربی ها واداده باشه و باعث بشه در مقابل جیبوتی هم تحقیر بشیم.
 
8- برنامه اقتصادی داشته باشه تا بعد از دو سال قیمت نفت ایران از آب هم کمتر نشود.
 
9-  بعد از چهار سال زیر حرفهاش نزنه و آنچه را گفته انکار نکنه.
 
10- شخصیت مستقلی داشته باشه تا بعد دو سال بعضیا نگن طرف 3 درصد رای داشته ما رایش را کردیم 50.7 درصد..

اضافه کردن دیدگاه جدید