شماره مطلب : 2434
زمان انتشار : 96/3/16 - 10:42 2017/6/6
برای رهایی از سایه جنگ و پایان دادن به مشکلات داخلی، نباید به خسته شدگان از ارزشهای انقلاب و کارگزاران رفاه طلب و ناامید از مبارزه اعتماد کنیم.

دو واقعیت تاریخی

برای رهایی از سایه جنگ و پایان دادن به مشکلات داخلی، نباید به خسته شدگان از ارزشهای انقلاب و کارگزاران رفاه طلب و ناامید از مبارزه اعتماد کنیم.
حمید رسایی: در حالی که دولت یازدهم سعی دارد دوگانه های متوهمانه جنگ و صلح، دولت خردمند و دولت خودسر و ... را به مخاطبین القا و از آن تحمیل مجدد خودش را نتیجه گیری کند اماحقایق تاریخی حکایت از دو واقعیت دیگر دارد.
 
واقعیت اول: نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان، تنها دولت و ملتی مورد تجاوز قرار گرفته اند که ضعیف و در برابر مستکبرین، سیاست التماسی را در پیش گرفته اند. نمونه هایی از این دست نه تنها در تاریخ گذشته ایران بلکه در تاریخ معاصر و همسایگان ما قابل ذکر است.
 
واقعیت دوم: تاریخ نشان داده معمولا دولت ها در چهار سال اول فعالیت خود، بهتر از دولت دومشان عمل کرده اند. دولت اول روحانی که مهمترین ارمغانش تشدید تحریمها، تحقیر و توهین بیشتر توسط آمریکاییها، رکود و اقتصاد قبرستانی، حقوقهای نجومی، وزرای میلیاردی و... بوده، وای به حال دولت دوم حسن روحانی!
 
برای رهایی از سایه جنگ و پایان دادن به مشکلات داخلی، نباید به خسته شدگان از ارزشهای انقلاب و کارگزاران رفاه طلب و ناامید از مبارزه اعتماد کنیم.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید