شماره مطلب : 2437
زمان انتشار : 96/3/16 - 11:17 2017/6/6
حجت الاسلام رسایی؛
به خادم الرضا رای می دهیم؛چون
میخواهیم دولت #پُرکار_و_کم_خرجی
امورمردم را در دست بگیرد.

کمپین رسمی تصاویر ستاد مردمی خدمت جهادی کشور

دولت_پُرکار_و_کم_خرج

حجت الاسلام رسایی؛ به خادم الرضا رای می دهیم؛چون میخواهیم دولت #پُرکار_و_کم_خرجی امورمردم را در دست بگیرد. کمپین رسمی تصاویر ستاد مردمی خدمت جهادی کشور

اضافه کردن دیدگاه جدید