شماره مطلب : 2445
زمان انتشار : 96/3/16 - 11:42 2017/6/6
دوگانه واقعی این موارد است که حزب اللهی ها نباید فراموش کنند:

حاضرم روسری ام را جلو بکشم ولی اختلاس نباشد.
آهای وزیر میلیاردی، چهل ماهه که گوشت نخریدم!

دوگانه های واقعی اطراف ما

دوگانه واقعی این موارد است که حزب اللهی ها نباید فراموش کنند: حاضرم روسری ام را جلو بکشم ولی اختلاس نباشد. آهای وزیر میلیاردی، چهل ماهه که گوشت نخریدم!

اضافه کردن دیدگاه جدید