شماره مطلب : 2446
زمان انتشار : 96/3/16 - 11:43 2017/6/6
حالا در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری هستیم و دستان روحانی خالی است. او پاسخی برای پرسش های بی شمار مردم ندارد، برای همین باز به سراغ دوگانه سازی های حواس پرت کن رفته است.

دوگانه سازی های کاذب، تنها امید روحانی

حالا در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری هستیم و دستان روحانی خالی است. او پاسخی برای پرسش های بی شمار مردم ندارد، برای همین باز به سراغ دوگانه سازی های حواس پرت کن رفته است.
 
حمید رسایی: از دوم خرداد سال 76 دوگانه سازی در انتخابات های کشورمان باب شد. تیم عملیات روانی اطراف خاتمی که اکثرا اخراجی ها یا نیروهای بازخرید شده وزارت اطلاعات بودند و بعدها این تیم امنیتی، حزب مشارکت را راه اندازی کرد، اولین دوگانه سازی را کلید زد! 
 
پروژه دین سخت در برابر دین آسان، اولین دوگانه انتخاباتی بود. گفتند اگر ناطق رای بیاورد، در پیاده روها دیوار می کشد! این تیم عملیات روانی، خاتمی و طرفدرانش را متولی دین آسان نشان می داد. صانعی، مرجع تقلید دین آسان جا انداخته می شد و حجاریان، عنصر مطبوعاتی دین آسان! در مقابل اما تمام نهادها و تریبون های انقلابی، متولیان دین سخت معرفی می شدند!
 
سال 84 این بازی همچنان ادامه یافت اما این بار در لباس هاشمی رفسنجانی. در دور دوم انتخابات سال 84 رسانه های جریان خاتمی که با هاشمی به توافق رسیده بودند، تبلیغ می کردند که اگر احمدی نژاد رای بیاورد، در پیاده روها دیوار می کشد، احمدی نژاد کارش تیر خلاصی زدن به زندانیان بوده و ...!
 
انتخابات سال 92 که رسید، روحانی این دوگانه سازی را از فاز فرهنگی، وارد فاز معیشتی کرد و کوشید تا به مردم القا کند که بین ادامه تحریم ها و معیشت، یکی را انتخاب کنند. این دوگانه سازی کاذب باز کارگر افتاد.
 
حالا در آستانه انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری هستیم و دستان روحانی خالی است. او پاسخی برای پرسش های بی شمار مردم ندارد، برای همین باز به سراغ دوگانه سازی های حواس پرت کن رفته است. 
 
دوگانه انتخاب بین روحانی یا جنگ
دوگانه انتخاب بین روحانی یا دیوار در پیاده روها
دوگانه انتخاب بین روحانی یا استمرار دیگر تحریم ها
دوگانه انتخاب بین روحانی (وکیل) یا قاضی (رئیسی)
 
سئوال این است که اگر ناطق مقابل آنها باشد، می شود عنصر دیوارکش اما اگر در کنار آنها باشد، می شود فرشته نجات!
 
آیا اگر رئیسی اهل دیوار کشی بود، در جایگاه معاون اول قوه قضائیه، قدرت بیشتری برای این کار نداشت؟
 
آیا انتخاب یک دولت تحقیرپذیر که همواره اظهار عجز می کند، بیشتر زمینه تهاجم را فراهم می کند یا دولتی مقتدر و مقاوم در برابر تهدیدات دشمنان این ملت؟
 
آیا دادستان که به عنوان مدعی العموم و برای دفاع از حقوق عمومی جامعه در پرونده ها ورود می کند، مدافع مردم است یا وکیلی که در نیمی از موارد، کارش دفاع از حقوق مجرمین است.
 
واقعیت همان است که گفتیم، روحانی پس از چهار سال فرصت سوزی با دستان خالی، چاره ای ندارد جز اینکه با القای ترس در مردم، برای خود رای جمع کند.
 
روحانی در حال اجرای توصیه هیتلر است: وانمود کن که کشور در خطر است، اگر مردم بترسند، برای برده شدن آماده می شوند.
 
با این تفاوت که این بار، مردم فریب روحانی را نمی خورند و دریافته اند که دوگانه واقعی همان است که پیر مرادشان، خمینی (ره) بارها و بارها بر آن تاکید کرده: 
 
دوگانه فقر و غنا
دوگانه رفاه طلبی و مبارزه
دوگانه اشرافیت و خدمت
 
و به تعبیر امروزی امام خامنه ای: دوگانه انقلابی ها و غیرانقلابی های درون نظام.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید