شماره مطلب : 2451
زمان انتشار : 96/3/16 - 11:54 2017/6/6
تفاوت پیام تبریک مقام معظم رهبری درسال 92 و 96
راستی رسانه های نکته سنج نمی خواهند درباره رنگ انگشتر رهبرانقلاب، تحلیلی ارائه دهند؟!

تفاوت پیام تبریک مقام معظم رهبری درسال 92 و 96

تفاوت پیام تبریک مقام معظم رهبری درسال 92 و 96 راستی رسانه های نکته سنج نمی خواهند درباره رنگ انگشتر رهبرانقلاب، تحلیلی ارائه دهند؟!

اضافه کردن دیدگاه جدید