شماره مطلب : 2457
زمان انتشار : 96/3/18 - 16:11 2017/6/8
آن وقتی امنیت جناحی شد که یکی برای تخریب نیروهای نظامی، زد روی سینه اش و گفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم! یعنی سرهنگ بودن کار بدی است! سئوال این است که مگر سرهنگ ها مسئول امنیت نبودند؟
پاسخ صریح رسایی به سیاست زدگان جناحی

ما امنیت را جناحی کردیم یا شما ؟

آن وقتی امنیت جناحی شد که یکی برای تخریب نیروهای نظامی، زد روی سینه اش و گفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم! یعنی سرهنگ بودن کار بدی است! سئوال این است که مگر سرهنگ ها مسئول امنیت نبودند؟
 
یک مشت آدم های سیاست زده، پیام می دهند که آقا امنیت را جناحی نکنید، چرا در این وضعیت از روحانی و وزیر اطلاعاتش انتقاد می کنید؟
 
اتفاقا ما هم همین را می گوئیم، ما مدعی هستیم که چرا شما امنیت را جناحی کردید؟
 
آن وقتی امنیت جناحی شد که یکی برای تخریب نیروهای نظامی، زد روی سینه اش و گفت من سرهنگ نیستم، حقوقدانم! یعنی سرهنگ بودن کار بدی است! سئوال این است که مگر سرهنگ ها مسئول امنیت نبودند؟
 
آن وقتی امنیت جناحی شد که یکی برای تخریب عوامل برخورد با تروریست های منافق گفت، من قاضی نیستم، وکیلم! یعنی صدور حکم اعدام منافقین کار بدی است! راستی مگر قضات انقلابی کار بدی کردند که حکم اعدام داعشی های 29 سال قبل را صادر کردند؟
 
آن وقتی امنیت جناحی شد که در میتینگ هایتان شعار می دادید: توپ، تانگ، بسیجی دیگر اثر ندارد! مگر بسیجی غیر از این است که جانش را کف دستش گرفته و امنیت را به ارمغان آورده؟
 
حالا بعد از این همه اتهاماتی که آقایون به نظام زدن و در بازی با پایه های امنیت، کاسبی رای کردن و با این اتفاقات، زمان پاسخ دادنشون رسیده، ما این یقه را رها نمی کنیم. شما باید پاسخ بدین چرا امنیت مملکت را جناحی کردین؟
 
حوادث تروریستی روزهای اخیر چند مساله را برای خیلی ها حل خواهد کرد:
 
حالا می فهمند چقدر امنیت خوب است.
 
حالا می فهمند که دنیای امروز دنیای گفتمان نیست.
 
حالا می فهمند که کم کردن بودجه دفاعی و نیروهای نظامی و امنیتی، خیانت است.
 
حالا می فهمند که کار درست را امام ما کرد و به هوادران داعشی صفت منافقین که سال 67 اصرار به هواداری از سازمان داشتند، اجازه زندگی نداد.
 
حالا می فهمند اتخاذ سیاست "دشمن رو باید چندصد کیلومتر دورتر از خاک کشور درگیر کرد" چقدر منطقی و درست است.
 
حالا می فهمند که حمایت نظام از حزب الله و حضور در عراق و سوریه، برای این بود که امروز این دلهره، اضطراب و ترس را نداشته باشیم.
 
حالا می فهمند که شعارهایی نظیر نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و... چقدر خائنانه بود.
 
حالا می فهمند که تقویت نیروهای حافظ امنیت چقدر مهم و ارزشمند است.
 
حالا می فهند که شهدای مدافع حرم، چقدر به ما خدمت کرده اند.
 
حالا می فهمند که اگر مجلس ختم شهدای مدافع حرم بود، باید ادای احترام کنند.
 
حالا می فهمند که اگر سید علی در این چند سال نبود، برخی ها که خودشان در برابر دشمن شل شده اند، چه بر سر این انقلاب و کشور می آوردند!

اضافه کردن دیدگاه جدید