شماره مطلب : 2463
زمان انتشار : 96/3/20 - 08:53 2017/6/10
آیا اساسا اگر شهدا نبودند، می توانستید جشن بگیرید؟

عرب سرخی همانی است که دخترش جمعه انتخابات، پیروزی روحانی با 23 میلیون رای دربرابر 16میلیون را پیش بینی و روی ان شرط بندی کرد!

بی غیرت

آیا اساسا اگر شهدا نبودند، می توانستید جشن بگیرید؟ عرب سرخی همانی است که دخترش جمعه انتخابات، پیروزی روحانی با 23 میلیون رای دربرابر 16میلیون را پیش بینی و روی ان شرط بندی کرد!

اضافه کردن دیدگاه جدید