شماره مطلب : 2470
زمان انتشار : 96/3/20 - 09:03 2017/6/10
موضع ایشون بستگی به جهت باد داره

روحانی۷۴: شعار زیبای مرگ برآمریکا درکشور ما وحدت آفرین شده

روحانی ۹۶: ان‌شاالله روزی مرگ ازهمه شعارها جمع شود

کاسب شعار

موضع ایشون بستگی به جهت باد داره روحانی۷۴: شعار زیبای مرگ برآمریکا درکشور ما وحدت آفرین شده روحانی ۹۶: ان‌شاالله روزی مرگ ازهمه شعارها جمع شود

اضافه کردن دیدگاه جدید