شماره مطلب : 2471
زمان انتشار : 96/3/20 - 10:03 2017/6/10
اولین بار تقسیم بندی آرای مردم به رای حلال و رای حرام، توسط حسن روحانی در میتینگ انتخاباتی اهواز صورت گرفت!
آیا تاجزاده این ادبیات را محکوم کرد؟
#دروغگو
#پررو

آیا تاجزاده این ادبیات را محکوم کرد؟

اولین بار تقسیم بندی آرای مردم به رای حلال و رای حرام، توسط حسن روحانی در میتینگ انتخاباتی اهواز صورت گرفت! آیا تاجزاده این ادبیات را محکوم کرد؟ #دروغگو #پررو

اضافه کردن دیدگاه جدید