شماره مطلب : 2477
زمان انتشار : 96/3/20 - 12:56 2017/6/10

وانمود کن که کشور در خطر است، اگر مردم بترسند، برای برده شدن آماده می شوند.

توصيه هیتلر به روحاني

وانمود کن که کشور در خطر است، اگر مردم بترسند، برای برده شدن آماده می شوند.

اضافه کردن دیدگاه جدید