شماره مطلب : 2478
زمان انتشار : 96/3/20 - 12:58 2017/6/10
حجت اشرف زاده در اینستاگرامش عذرخواهی کرد و در مصاحبه ای اعلام کرد از ستاد روحانی به او اعلام کرده بودند که ورودش به مشهد ممنوع شده!

رفتار معاویه صفتانه ستاد روحانی و حامیان رسانه ای او

حجت اشرف زاده در اینستاگرامش عذرخواهی کرد و در مصاحبه ای اعلام کرد از ستاد روحانی به او اعلام کرده بودند که ورودش به مشهد ممنوع شده!

اضافه کردن دیدگاه جدید