شماره مطلب : 2483
زمان انتشار : 96/3/20 - 13:08 2017/6/10
آن چیزی که باعث شد روحانی پیروز انتخابات شود، نشان دادن چهره ای خاص از آقای رئیسی بود. او رئیسی را فردی معرفی کرد که ریاست جمهوری او می تواند منجر به جنگ یا تحریم شود.

وقتی معاویه قرآن بر سر نیزه کرد

آن چیزی که باعث شد روحانی پیروز انتخابات شود، نشان دادن چهره ای خاص از آقای رئیسی بود. او رئیسی را فردی معرفی کرد که ریاست جمهوری او می تواند منجر به جنگ یا تحریم شود.
 حمید رسایی: وقتی معاویه قرآن  بر سر نیزه کرد، علی گفت ما از حیله معاویه شکست خوردیم اما من اهل حیله و نیرنگ نیستم.
 
بی بی سی/ مجتبی واحدی، مشاور سابق کروبی: 
 
آن چیزی که باعث شد روحانی پیروز انتخابات شود، نشان دادن چهره ای خاص از آقای رئیسی بود. او رئیسی را فردی معرفی کرد که ریاست جمهوری او می تواند منجر به جنگ یا تحریم شود.
 
در سیره امام علی (ع) خیانت و نیرنگ مشاهده نمی‌شود همان‌گونه که «غدر و نیرنگ در سیره پیامبر اکرم (ص)  ملغی است». امام (ع)  خیانت و غدر و نیرنگ را اخلاق انسان‌های پست  و از خیانت‌های زشت می‌داند. از دیدگاه آن حضرت کسی که با بدی و نیرنگ پیروز شود، شکست خورده است. 
 
از دیدگاه امام علی (ع)  تنها پیروزی ظاهری بر دشمن به هر وسیله، هدف نیست. حضرت بارها به شدت از رفتار ماکیاولیستی و اباحه مطلق ابزارها در پرتو هدفِ هر چند مقدس، انتقاد کرده است. آن حضرت چون خویش را پایبند به امر و نهی الهی و رعایت اصول انسانی می‌داند، هرگز حاضر نیست از نیرنگ و دغل‌کاری برای پیشبرد اهداف خویش بهره ببرد. در یک مورد حضرت با لحنی انتقادی و شدید پس از اشاره به زمانه خویش و اینکه بسیاری از مردم جاهل، حیله و نیرنگ را «زیرکی»، و افراد دغل‌کار و نیرنگ‌باز را «اهل تدبیر» می‌خوانند، می‌فرماید:
 
چگونه فکر می‌کنند؟ خدا بکشد آنها را، چه بسا شخصی تمام پیش‌آمدهای آینده را می‌داند و راه‌های مکر و حیله را می‌شناسد ولی امر و نهی پروردگار مانع اوست ... . 
 
در این روایت امام علی (ع)  با انتقاد از کسانی که تصور می‌کنند استفاده از حیله و نیرنگ، نشان از سیاست بالا و زیرکی و تدبیر است (ضمن اشاره به آگاهی از راه‌های مکر و نیرنگ و فریب)، پایبندی خویش به دستورهای دینی را، مانع دغل‌کاری و نیرنگ معرفی می‌کند.
 
علی (ع)  پایبند پارسایی بود و به آنچه افرادِ دارای شیطنت، حیله‌گر و نیرنگ‌باز انجام می‌دهند، بی‌اعتنا بود. در همان زمان برخی مطرح می‌کردند که حضرت علی (ع)  نسبت به معاویه از توانایی‌های سیاسی و نظامی کمتری برخوردار است، و معاویه سیاست‌مدار‌تر از علی (ع)  است. حضرت با توجه به این دیدگاه می‌فرماید:
 
به خدا قسم معاویه از من سیاست‌مدارتر نیست. ولی او اهل غدر و نیرنگ است اگر غدر و خیانت ناپسند نبود، من زیرک‌ترین مردم بودم لیکن هر غدری فسق و فجور است و هر فاسق و فاجری کافر است و برای هر غدرکننده‌ای علامتی است که روز قیامت بدان شناخته شود. به خدا قسم من از به‌کار بردن کید و مکر و فرو رفتن در سخت‌گیری حیله‌گری غافل نیستم، لیکن، دینم اجازه نمی‌دهد.
 
آنچه علی (ع)  را از سیاست‌مداران دیگر جهان متمایز می‌کند این است که او از اصل غدر و خیانت در روش، پیروی نمی‌کند ولو به قیمت اینکه آنچه دارد و حتی خلافت از دستش برود؛ چراکه او خود را پاسدار اصول انسانی، پاسدار صداقت، پاسدار امانت، پاسدار وفا و پاسدار درستی می‌داند. 
 
آن حضرت حاضر نشد در جنگ صفین با اینکه دشمن در ابتدا آب را بر لشکریانش بسته بودند، آنها را از آب محروم سازد. 56علی (ع)  در فرمانی به مالک اشتر نوشته است، به پیمان و امان خویش به دشمن وفادار باشد، خیانت نکن و نیرنگ نورز؛ چراکه وفای به عهد و پیمان یکی از اصول انسانی است که همه انسان‌ها در آن اتفاق نظر دارند.
 
ما پیرو این علی علیه السلام بودیم و هستیم.

اضافه کردن دیدگاه جدید