شماره مطلب : 2496
زمان انتشار : 96/3/22 - 11:49 2017/6/12
حسن روحانی که چند روزی است با مهندسی انتخابات و ممانعت از رای دادن هفت میلیون ایرانی در روستاها و نگه داشتن چهار میلیون ایرانی پشت دربهای حوزه های رای گیری و .. خود را رییس جمهور میداند، در جمع اعضای ستاد انتخاباتی اش گفته:   
 
انشاالله مرگ ها در همه شعارها جمع شود و ما می خواهیم برای همه زنده باد باشد.
 
من با این ایده حسن روحانی کدخداپرست موافقم، پس با صدای بلند می گویم:
 
"زنده باد دنیای بی آمریکا"
"زنده باد دنیای بدون انگلیس"
"زنده باد دنیای بدون رژیم اشغالگر"
"زنده باد اسلام بی آل سعود"
"زنده باید دولت بدون نجومی خوار"
"رنده باد دولت محرومان و مستضعفان"
"زنده باد دولت غیراشرافی"
"زنده باد دولتی که با رای واقعی مردم روی کار بیاید و نه با مهندسی تعرفه ها، تخلفات گسترده و ...
و هزاران زنده باد دیگر که از صد مرگ بر موثرتر است!

اضافه کردن دیدگاه جدید