شماره مطلب : 2497
زمان انتشار : 96/3/22 - 11:51 2017/6/12
آیااساسا اگر شهدا نبودند، میتوانستید جشن بگیرید؟

عرب سرخی همانی است که دخترش جمعه انتخابات، پیروزی روحانی با 23 میلیون رای دربرابر 16میلیون را پیش بینی و روی ان شرط بندی کرد!

#بی_غیرت

آیااساسا اگر شهدا نبودند، میتوانستید جشن بگیرید؟ عرب سرخی همانی است که دخترش جمعه انتخابات، پیروزی روحانی با 23 میلیون رای دربرابر 16میلیون را پیش بینی و روی ان شرط بندی کرد!

اضافه کردن دیدگاه جدید