شماره مطلب : 2502
زمان انتشار : 96/3/22 - 11:58 2017/6/12
 روزنامه شرق و ربیعی، از ادعای تقلب تا انکار تخلف
t.me/rasaeemed/3
 حمید رسایی: روزنامه شرق که خود یکی از اصلی ترین رسانه های القا کننده خط دروغ ادعای تقلب در انتخابات سال 88 است، در شماره امروزش در کنار خبری با عکس ربیعی، تیتر زده : اصولگرایان، روی خط القای تخلف! این روزنامه کوشیده تا با این تیتر، حجم گسترده تخلفات صورت گرفته در انتخابات دوازدهم را غیر واقعی و غیرقانونی جلوه دهد. 
 
شرقی ها ظاهرا این عکس مشهور  یادشان رفته، وقتی در ساعات پایانی روز انتخابات سال 88 در حالی که هنوز رای گیری به اتمام نرسیده و صندوقی باز نشده بود، میرحسین موسوی در مصاحبه  ای ادعا کرد که با رای بالا برنده انتخابات شده است! آن روز که موسوی در این مصاحبه تلاش می کرد روی خط القای تقلب حرکت کند، علی ربیعی در کنارش ایستاده بود! 
 
برخلاف آن روز که مدعیان تقلب تن به قانون ندادند، چون دلیلی برای ادعای خود نداشتند، امروز معترضان به تخلفات گسترده در انتخابات حسن روحانی، دستشان پر است از سند و البته تنها راه پیگیری را مسیر قانونی می دانند.
 
ظاهرا آقایان یادشان رفته که پیگیری تخلفات گسترده، آن هم از طریق قانونی، حق طبیعی شهروندان است.

اضافه کردن دیدگاه جدید