شماره مطلب : 2503
زمان انتشار : 96/3/22 - 11:59 2017/6/12
موضع ایشون بستگی به جهت باد داره

روحانی۷۴: شعار زیبای مرگ بر آمریکا درکشور ما وحدت آفرین شده

روحانی ۹۶: ان‌شاالله روزی مرگ از همه شعارها جمع شود

#کاسب_شعار

موضع ایشون بستگی به جهت باد داره روحانی۷۴: شعار زیبای مرگ بر آمریکا درکشور ما وحدت آفرین شده روحانی ۹۶: ان‌شاالله روزی مرگ از همه شعارها جمع شود

اضافه کردن دیدگاه جدید